چ. بهمن 12ام, 1401

اضافه شدن شرکت گسترش صنایع بلوچ به گروه سه موضوع پیوست شماره (1) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی

افزودن نام شرکت گسترش صنایع بلوچ به گروه سه موضوع پیوست شماره (1) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1395,02,05

هیأت وزیران در جلسه 5 /2 /1395 به پیشنهاد شماره 27941 مورخ 23 /2 /1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387- تصویب کرد:
شرکت گسترش صنایع بلوچ به گروه سه موضوع پیوست شماره (1) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320 /ت 43181ک مورخ 7 /6 /1388 اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها