چ. بهمن 12ام, 1401

آیین نامه اجرایی ماده (52) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

هیئت وزیران در جلسه 8 /2 /1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ب) ماده (52) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی- مصوب 1389- آیین‌نامه اجرایی ماده (52) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (52) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
مصوب 1395,02,08با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1– به منظور برنامه ریزی مشترک و تدوین بسته های اجرایی مناسب برای حمایت مؤثر از تحقیقات، سرمایه‌گذاری، ترویج و توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غیردولتی و همچنین حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع مربوط، برای توسعه دانش فنی بومی و خوداتکایی کشور در تأمین تجهیزات تولید همزمان برق، حرارت و برودت کارگروهی با مسؤولیت وزارت نفت و عضویت وزارتخانه ­های نیرو و صنعت، معدن و تجارت و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور، حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران در سطح معاونین دستگاه های مذکور تشکیل می شود.

ماده 2– به منظور توسعه و ترویج استفاده از فناوری های بومی تولید همزمان برق و حرارت و برودت، کلیه دستگاه های ذی ربط موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سیاست ها و طرح های اولویت دار مورد نظر خود برای احداث واحدهای تولید همزمان را به همراه امکان سنجی های فنی، اقتصادی و زیست محیطی آنها، به دبیرخانه کارگروه مذکور پیشنهاد نمایند.

تبصره – دبیرخانه کارگروه طرح های دریافتی را اولویت بندی و تلفیق نموده و به همراه برآورد بودجه مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم لازم به کارگروه ارسال می نماید.

ماده 3– کارگروه موضوع ماده (1) این تصویب نامه موظف است با همکاری دستگاه های ذی ربط نقشه راه انتقال دانش فنی واحدهای تولید همزمان انرژی الکتریکی و انرژی حرارتی و یا برودتی و نیز نقشه راه استفاده از تجهیزات آب شیرین­ کن در کنار واحدهای مذکور را با توجه به ملاحظات آمایش سرزمینی، ظرف یک سال تهیه نماید.

ماده 4– مالکین واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت در صورت تمایل به فروش مازاد نیاز برق به شبکه برق، موظفند مجوز احداث واحد و اتصال به شبکه را از وزارت نیرو (شرکت تابعه ذی‌ربط) دریافت نمایند. وزارت نیرو مکلف است برق تحویلی به شبکه را مطابق آیین‌نامه‌های مربوط به واحدهای تولید پراکنده در وزارت مذکور خریداری نماید.

ماده 5(اصلاحی 02/04/1395)– وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به لحاظ الزامات و معیارهای استفاده از سامانه (سیستم) های تولید همزمان در مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام نماید. سازمان حفاظت محیط زیست نیز موظف است دستورالعمل زیست محیطی مورد نیاز برای احداث بهره برداری و نگهداری واحدهای تولید همزمان برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 6– وزارت نفت موظف است اقدامات لازم را به منظور فراهم آمدن امکان تخصیص کنتور گاز مجزا به مولدهای تولید همزمان و همچنین اصلاح تعرفه گازبهای آنها در قالب بسته قیمت گذاری گاز انجام دهد.

ماده 7– منابع مالی اجرای این آیین نامه از محل ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- تأمین می شود.

ماده 8– دبیرخانه کارگروه موضوع ماده (1) این تصویب نامه موظف است گزارش پیشرفت کار مفاد این تصویب نامه را هر شش ماه یک بار به دفتر هیئت دولت ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها