چ. آذر 16ام, 1401

اصلاح ماده (22) الحاقی آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

اصلاح ماده 22 الحاقی آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب 1395,05,06

هیأت وزیران در جلسه 6 /5 /1395 به پیشنهاد شماره 63071 /62 مورخ 26 /4 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ماده (22) الحاقی آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع بند (ب) تصویب نامه شماره 10959 /ت 53007 هـ مورخ 4 /2 /1395، عبارت «و نیز مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها در اجرای جزء (ق) بند (3) قانون بودجه سال 1389 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 300846 /ت 46180 هـ مورخ 28 /12 /1389 با بدهی دولت به بانک کشاورزی تهاتر شده است» پس از عبارت «منظور گردیده است» اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها