چ. آذر 16ام, 1401

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم
مصوب 1395,04,30با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه 30 /4 /1395 به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره های 90836 /ت 48793 ھ مورخ 18 /4 /1392 و شماره 136590 /ت 50976 ھ مورخ 13 /11 /1393 به شرح زیر اصلاح می شود:

1– متن زیر به انتهای تبصره (3) اصلاحی ماده (2) اضافه می شود:
“مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و دفاتر قانونی دراشخاص حقوقی که در سال های 1392 الی 1394 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد.”

2– در ماده (10) اصلاحی، عبارت ” و در خصوص شرکت ها واتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تأییدیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان” بعد از عبارت “حسابدار رسمی” اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یاد شده الحاق می شود:
“تبصره – مهلت ارسال تأییدیه های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سال های 1392 و 1393 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد.”

3(اصلاحی 17/06/1395)– این تصویب نامه از تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 90836/ت48793 هـ مورخ 1392/4/18 لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها