چ. آذر 16ام, 1401

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 95 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه 30 /4 /1395 به پیشنهاد شماره 606412 مورخ 19 /4 /1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین ‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
مصوب 1395,04,30با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف– ذی نفعان مشمول: کشاورزان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از بانک های عامل و صندوق های حمایتی، تسهیلات بخش کشاورزی (شامل زراعت، باغبانی، پرورش دام و طیور و آبزیان، جنگل داری و مرتع داری) دریافت نموده و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیرمترقبه، به تأیید کارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه رسیده باشد.

ب– حوادث غیرمترقبه: خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات و بیماری های همه گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذی نفعان مشمول این آیین نامه را با مخاطره جدی مواجه نموده است.

پ– بانک عامل: کلیه بانک های دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند.

ماده 2– در سطح ملی، فهرست استان ها و مناطقی که از سال 1394 تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته ‏اند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداری ها جهت تشکیل کارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه اعلام خواهد شد.

ماده 3– در سطح منطقه ای، تأیید خسارت وارده به ذی نفعان مشمول این آیین نامه، برعهده کارگروهی متشکل از فرمانداری شهرستان (رییس کارگروه)، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان (دبیر کارگروه)، نمایندگان صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانک عامل و یا صندوق های حمایتی در شهرستان خواهد بود.

تبصره 1– تعیین دوره یا مدت استمهال تسهیلات سررسید شده، متناسب با میزان خسارت وارده، نوع فعالیت های کشاورزی و میزان غرامت پرداخت شده توسط صندوق بیمه کشاورزی به ذی نفعان مشمول این آیین نامه، بر عهده کارگروه موضوع ماده (3) این آیین ‏نامه است.

تبصره 2– آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه بر اساس نوع فعالیت کشاورزی، خسارات وارده به آنها از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تأمین و پرداخت شده است، مشمول حکم این ماده نمی ‏شوند.

تبصره 3– دبیر کارگروه، فهرست اسامی ذی نفعان مشمول این آیین ‏نامه را به همراه اطلاعات مالی مربوط، به بانک های عامل و صندوق های حمایتی اعلام می نماید.

ماده 4(اصلاحی 30/04/1395)– بانک های عامل موظفند پس از تأیید کارگروه مربوط، نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال 1395 ذی‏نفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نمایند و آمار هزینه های امهال مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انعکاس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند.

تبصره – بانک های عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ابلاغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و شهرستانی اقدام نمایند.

ماده 5 – شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه ‏گذاری در بخش کشاورزی موظف است از طریق صندوق ‏های غیردولتی حمایت از بخش کشاورزی نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده سال 1395 ذی نفعان مشمول این آیین نامه به مدت حداکثر تا سه سال اقدام نماید.

ماده 6 – بار مالی مواد (4) و (5) این آیین نامه، پس از اعلام بانک عامل از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور – مصوب 1387- و یا اعتبارات پیش بینی نشده تأمین می شود.

ماده 7 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موظفند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها