چ. آذر 16ام, 1401

الحاق مواد (5) تا (7) به آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

الحاق مواد (5) تا (7) به آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1395,05,27

هیأت وزیران در جلسه 27 /5 /1395 به پیشنهاد شماره 899 /10 /952 مورخ 18 /3 /1395 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – با اصلاحات بعدی، تصویب کرد:

متون زیر به عنوان مواد (5) تا (7) به آیین ‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌ نامه شماره 16449 /ت 254 ک مورخ 10 /2 /1373 و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود:
ماده 5 – سازمان‌ ها مکلفند در اجرای بند (خ) ماده (2) این آیین ‌نامه از شروع فعالیت ‌های بدون مجوز و یا ادامه فعالیت‌ هایی که نسبت به تمدید مجوز از سازمان منطقه اقدام نمی‌ نمایند و یا مجوزهایی که ظرف مهلت تعیین شده به بهره ‌برداری نرسند، جلوگیری به عمل آورند و مجوزهایی را که موضوع آنها در مهلت مقرر به بهره ‌برداری نرسیده است، برابر مقررات ابطال نمایند. تمدید مدت مجوزهای منقضی شده با اخذ عوارض مربوط برای یک بار و با تصویب هیأت مدیره سازمان مجاز است.
تبصره – فعالیت ‌های کلیه اشخاص اعم از ایرانی یا خارجی مشمول این ماده خواهد بود.
ماده 6- سازمان‌ ها مجازند از کلیه ارایه دهندگان خدمات قراردادهای مشاوره، طراحی و پیمانکاری (از قبیل ساختمانی، حمل و نقل، خدمات و انبارداری) که محل اجرای آن در مناطق قرار دارد معادل یک درصد مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض عمرانی شهری وصول و به حساب ‌های مربوط واریز نمایند. مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قراردادهای مذکور معتبر می‌ باشد.
تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرارداد منعقده، کل عوارض متعلقه را نقداً پرداخت نمایند، با تصویب هیأت مدیره سازمان‌ ها مشمول تا (30) درصد تخفیف در عوارض مورد مطالبه خواهند شد.
تبصره 2– کلیه کارفرمایان مستقر در مناطق موظفند در صورت اعلام سازمان‌ های ذی ‌ربط، با مبادله تفاهم نامه فیمابین نسبت به کسر عوارض مذکور از طرف‌ های قرارداد اقدام و عین وجه را به حساب درآمد سازمان واریز نمایند.
ماده 7- سازمان ‌ها موظفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از طریق اطلاع ‌رسانی عمومی، کلیه خودروهای دارای پلاک مناطق را به منظور کنترل تردد و پرداخت عوارض، ملزم به نصب برچسب الکترونیکی یا ابزارهای الکترونیکی مشابه نمایند. تنظیم ساز و کار کنترل و دریافت عوارض مربوط با سازمان ها خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها