چ. آذر 16ام, 1401

اصلاح ماده (5) آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن

اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن
مصوب 1395,05,27

هیئت وزیران در جلسه 27 /5 /1395 به پیشنهاد شماره 02 /100 /9022 مورخ 4 /3 /1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (5) آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تصویب نامه شماره 87135 /ت 35220 هـ مورخ 31 /5 /1386 و تبصره (2) ماده یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 5- کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن که در این آیین نامه کمیسیون عالی سوانح نامیده می شود با عضویت یک نفر رییس و پنج نفر خبره امور ناوگان ، سیر و حرکت ، خط و ابنیه فنی ، علایم و ایمنی (دبیر کمیسیون) با پیشنهاد مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و تأیید وزیر راه و شهرسازی تشکیل می گردد. افراد مذکور در زمان عضویت در کمیسیون عالی سوانح نباید مسؤولیتی در راه آهن داشته باشند.
تبصره 2- رییس کمیسیون عالی سوانح فردی خبره و با حداقل (3) سال سابقه عضویت در هیئت مدیره یا در سمت معاونت مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و یا عضویت در کمیسیون عالی سوانح می باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها