چ. آذر 16ام, 1401

تصویب نامه در خصوص انتقال شرکت های توزیع گاز (گروه دو) استانی و هلدینگ توزیع گاز از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تخشیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی به پیوست شماره (1) آیین نامه یادشده (گروه سه)

تصویب نامه در خصوص انتقال شرکت های توزیع گاز (گروه دو) استانی و هلدینگ توزیع گاز از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تخشیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی به پیوست شماره (1) آیین نامه یادشده (گروه سه)
مصوب 1395,06,03

هیأت وزیران در جلسه 3 /6 /1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب 1387 – تصویب کرد:
شرکت های توزیع گاز استانی و هلدینگ توزیع گاز از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320 /ت 43181 ک مورخ 7 /6 /1388 (گروه دو) به پیوست شماره (1) آیین نامه یادشده (گروه سه) منتقل می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها