چ. آذر 16ام, 1401

اصلاح مواد (43) تا (48) آیین نامه مالی، معاملاتی،‌ اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی

اصلاح مواد (43) تا (48) آیین نامه مالی، معاملاتی،‌ اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی
مصوب 1395,09,28

هیأت وزیران در جلسه 28 /9 /1395 به پیشنهاد شماره 893394 مورخ 21 /9 /1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مواد (43) تا (48) آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی، موضوع تصویب نامه شماره 81155 /ت47244هـ مورخ 28 /4 /1391 و اصلاح بعدی آن، موضوع تصویب نامه شماره 39073 /ت53133هـ مورخ 5 /4 /1395 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 43- حقوق مبنای ماهانه کارکنان بر اساس طرح طبقه‌ بندی مشاغل در گروه ‌های بیست‌ گانه به شرح جدول شماره (1) بر اساس مصوبه شماره 884159 مورخ 16 /9 /1395 شورای حقوق و دستمزد محاسبه می ‌شود:
حقوق مبنا برابر است با:
حداقل حقوق ماهانه کارکنان دولت +30 × (ضریب ریالی × (تفاوت امتیاز گروه مربوط به گروه (1) جدول شماره (1)))
جدول شماره (1)


پست سازمانی

گروه شغلی

امتیاز گروه

تفاوت امتیاز گروه با گروه یک

پست سازمانی

گروه شغلی

امتیاز گروه

تفاوت امتیاز گروه با گروه یک


1

345

0

کارشناس

11

630

285

2

360

15

12

667

322

3

375

30

13

690

345

4

390

45

14

749

404

5

405

60

15

824

479

کارمند

6

442

97

مدیر

16

184 /1

839

7

457

112

17

274 /1

929

8

480

135

معاون

18

484 /1

139 /1

9

495

150

19

574 /1

229 /1

10

525

180

20

649 /1

304 /1

تبصره 1- حقوق مبنای ماهانه اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی بر اساس امتیاز ردیف‌ های مندرج در جدول شماره (2) و نحوه محاسبه همانند سایر کارکنان تعیین می ‌گردد.
جدول شماره (2)


پست سازمانی

امتیاز گروه

تفاوت امتیاز گروه با گروه (1)

اعضا هیأت عامل

054 /2

709 /1

قائم مقام رییس هیأت عامل

204 /2

859 /1

رییس هیأت عامل

413 /2

068 /2

تبصره 2- ضریب ریالی کارکنان، ضریب ریالی سالانه کارکنان دولت مصوب هیأت وزیران است.
تبصره 3- طبقه‌ بندی مشاغل صندوق با رعایت وظایف و مسئولیت‌ ها، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌ شود.
تبصره 4- تطبیق وضعیت کارکنان مأمور و انتقالی با طرح طبقه‌ بندی مشاغل بر عهده کمیته برنامه ریزی منابع انسانی صندوق، موضوع ماده (58) این آیین ‌نامه است که پس از تصویب رییس هیأت عامل اجرا می ‌شود.
ماده 44- فوق‌العاده جذب بر اساس طرح طبقه ‌بندی مشاغل و گروه ‌های بیست گانه مندرج در جدول شماره (1) موضوع ماده (43) این آیین نامه، به ترتیب به میزان (5) واحد درصد حقوق مبنای ماهانه برای کارمندان، (10) واحد درصد برای کارشناسان، (15) واحد درصد برای مدیران، (20) واحد درصد برای معاونین صندوق توسعه ملی تعیین می‌ شود.
تبصره- فوق‌العاده جذب اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی (30) واحد درصد حقوق مبنای ماهانه مندرج در جدول شماره (2) موضوع تبصره (1) ماده (43) این آیین نامه تعیین می‌ شود.
ماده 45- نحوه محاسبه فوق‌ العاده اضافه کار به ازای هر ساعت ارجاع کار اضافی در خارج از وقت اداری به هر یک از کارکنان و اعضای هیأت عامل حداکثر تا (120) ساعت در ماه به شرح زیر تعیین می‌ شود.
150/ حقوق مبنای ماهانه + فوق العاده جذب = نرخ اضافه کار
ماده 46- فوق ‌العاده ‌های ایثارگری و مأموریت داخل و خارج از کشور، کمک هزینه ‌های عائله ‌مندی و اولاد، ایاب و ذهاب، غذا، نوبت کاری، حق‌ التحقیق، حق‌ التدریس، حق‌ الترجمه، حق‌ التالیف و پاداش پایان سال به کارکنان و اعضای هیأت عامل مطابق مقررات عمومی دولت تعیین می‌ شود.
ماده 47- پرداخت کمک های رفاهی به کارکنان و اعضای هیأت عامل با تأیید شورای حقوق و دستمزد مجاز است.
ماده 48- پاداش عملکرد سالانه اعضای هیأت عامل و کارکنان بر اساس کارایی، اثربخشی و میزان مشارکت در توسعه ملی و تحقق اهداف پیش‌ بینی شده در مأموریت‌ های صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی تعیین می‌ شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها