چ. آذر 16ام, 1401

اصلاح صدر و بند (ب) ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

اصلاح صدر و بند (ب) ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
مصوب 1395,09,14

هیأت وزیران در جلسه 14 /9 /1395 به پیشنهاد شماره 8208 /020 مورخ 30 /3 /1395 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (11) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی – مصوب 1379 – تصویب کرد:

صدر و بند (ب) ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره 52951 /ت 28840 ک مورخ 11 /4 /1387 به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده مذکور حذف می شود:
ماده 7 – ایجاد هماهنگی و ترتیبات لازم در چارچوب این تصویب نامه بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو برای افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و ساماندهی بهره برداران بر حسب ضرورت به عهده کارگروه های زیر می باشد:
ب – کارگروه استانی آب کشاورزی به منظور هماهنگی اجرا با ترکیب زیر:
1 – استاندار یا معاون عمرانی استانداری (رییس کارگروه)
2 – رییس سازمان جهاد کشاورزی استان (دبیر کارگروه)
3 – رییس سازمان برنامه و بودجه استان
4 – نماینده وزارت نیرو در حوضه آبریز اصلی
5 – مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان
6 – مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان
7 – نماینده منتخب تشکل های آب بران با معرفی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها