چ. آذر 16ام, 1401

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
مصوب 1395,07,18

هیأت وزیران در جلسه 18 /7 /1395 به پیشنهاد شماره 109449 /57 مورخ 21 /6 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 38463/ت53203هـ مورخ 2 /4 /1395 به شرح زیر اصلاح می شود:

1– متن زیر به انتهای تبصره ماده (10) اضافه می شود:
«و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/ 9/ 1394 به آن تسری می یابد.»

2– متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (12) می شود:
«تبصره 2- دستگاه اجرایی مجاز است در زمان پرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران غیردولتی برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد رکن مربوط در بازار سرمایه توثیق نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22 /9 /1394 برای پرداخت در وجه طلبکار می باشد.»

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها