چ. آذر 16ام, 1401

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 1395

هیأت وزیران در جلسه 19 /8 /1395 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (1) ماده (5) و ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه – مصوب 1363 – ، آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 1395 را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 1395
مصوب 1395,08,19

ماده ۱– سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین نامه به اختصار «سازمان» نامیده می شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق التولیه و حق النظاره دریافت می نماید، به شرح جداول زیر در سال ۱۳۹۵ رأساً هزینه نماید:

جدول الف) منابع و مصارف سال 1395 (ارقام به میلیون ریال)


منابع (درآمدها)

مصارف (هزینه ها)

موضوع

پیش بینی
سال 1395

موضوع

پیش بینی
سال 1395

مانده اعتبارات مصرف نشده از سال مالی قبل

0

حمایت از برگزاری مسابقات قرآنی و دینی

208 /60

وصول حق التولیه از موقوفات متصرفی

252/450

حمایت از برنامه های حفظ،آموزش و محافل قرآنی

215 /13

وصول حق التولیه از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی

130/830

نشر معارف اسلامی وتبلیغات مذهبی

590 /142

وصول حق النظاره از موقوفات غیر متصرفی

76/680

حمایت از برنامه نوسازی، بازسازی ، تعمیر و نگهداری بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و اداری

363 /14

پشتیبانی از برنامه های مدیریتی، حفظ و اداره سازمان و اصحاب وقف

584 /229

جمع کل

459/960

جمع کل

960 /459

جدول ب) پیش‌بینی مصارف (هزینه‌ها) به تفکیک فعالیت‌های اجرایی برنامه‌ها در سال 1395
(ارقام به میلیون ریال)


عناوین برنامه‌ها

فعالیت

پیش بینی 1395حمایت از برگزاری مسابقات قرآنی و دینی

حمایت از برگزاری مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم

218 /40

حمایت از برگزاری مسابقات قرآنی کشوری در کلیه سطوح

453 /12

حمایت از برگزاری مسابقات دینی کشوری و استانی

519 /4

برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای ارتقاء سطح معلومات حافظان، قاریان، داوران و کارشناسان قرآنی کشور

756 /1

حمایت از برنامه اعزام حفاظ، قاریان و داوران به مسابقات بین‌المللی و حج تمتع

262 /1حمایت از برنامه های
حفظ و آموزش قرآن و محافل قرآنی

پشتیبانی از برنامه های تربیت مربی و آموزش مجازی حفظ قرآن کریم

956 /4

پشتیبانی و راهبری محافل قرآنی (در ماه مبارک رمضان و دهه فجر انقلاب اسلامی)

576 /1

پشتیبانی از پخش مراسم ترتیل خوانی و جزءخوانی محافل انس با قرآن کریم از رسانه ملّی (ماه رمضان از امامزادگان)

683 /5

پشتیبانی و راهبری طرح تربیت حافظان قرآن کریم

000 /1
نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی

حمایت از شش ویژه برنامه سراسری سازمان (آرامش بهاری، یاس نبوی(س)، نشاط معنوی، ضیافت الهی، ولایت علوی اکمال دین نبوی(ص) و بصیرت عاشورایی و سایر برنامه‌های فرهنگی مصوب)

547 /24

حمایت از ویژه برنامه‌های بزرگداشت هفته وقف

486 /8

حمایت از برنامه‌های چاپ و نشر و توزیع قرآن و کتب مذهبی

939 /56

حمایت از برنامه‌های سالانه مؤسسات فرهنگی و قرآنی وابسته

960 /24

حمایت از برنامه اعزام مبلّغ در مناسبت‌های مذهبی

604 /8

حمایت از برگزاری کنگره ، جشنواره و بزرگداشت امامزادگان(ع)

054 /19

حمایت از برنامه نوسازی، بازسازی و تعمیر و نگهداری بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، حفظ عین موقوفات و رقبات و اماکن اداری اوقاف در سراسر کشور

پشتیبانی و حمایت از برنامه بازسازی، تعمیر و نگهداری امامزادگان و اماکن مذهبی کشور

500 /1

پشتیبانی از برنامه های حفظ عین، منافع موقوفات و رقبات کشور (شناسایی، احیاء، حفظ و اداره، تثبیت مالکیت، مرمت اوراق ارزشمند، دفاع حقوقی و ….)

321 /5

حمایت از برنامه نوسازی، بازسازی وتعمیر و نگهداری اماکن اداری (ادارات کل وشهرستانها)

542 /7پشتیبانی از برنامه‌های مدیریتی، حفظ و اداره سازمان و اصحاب وقف

پشتیبانی از برنامه های ابلاغی سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت افزایش بهره وری کارکنان و کارشناسان حوزه‌های تخصصی و اصحاب وقف

633 /129

تجلیل و پشتیبانی از خدمات(حق الزحمه) هیئت های امناء بقاع و امین موقوفات و ارایه خدمات رفاهی به اصحاب وقف

947 /17

پشتیبانی از برنامه‌های حفظ و نگهداری، به روز نمودن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (سخت افزار ونرم افزار) در سطح ادارات و دفاتر اجرایی، موقوفات و بقاع متبرکه شاخص کشور

004 /82

جمع کل

960 /459

تبصره – سازمان مجاز است در سال ۱۳۹۵ با مجوز رییس سازمان برابر سرجمع کلی، تا پانزده درصد، در موضوعات منابع و مصارف موضوع جدول (الف) افزایش یا کاهش دهد.

ماده 2– در اجرای ماده (8) اصلاحی آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود و اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب‌نامه شماره 83149/ت48303هـ مورخ 9 /4 /1392، حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی تا سقف پیش‌بینی شده در جدول (ب) ماده (1)، مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، پرداخت می‌شود.

ماده ۳– فعالیت‌های ذیل هر برنامه در جدول (ب) ماده (۱) براساس برنامه مصوب سالانه سازمان و با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود.

ماده ۴– تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به مفاد ماده (۳) با موافقت رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی و با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل پرداخت است.

ماده ۵– مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.

ماده ۶– سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.

ماده ۷– سازمان موظف است تا پایان آذر ماه سال جاری پیشنهاد مربوط به آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از هدایای مستقل، حق‌التولیه و حق‌النظاره و میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۶ را پس از تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه نماید.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

جدول شاخص ها و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 1395


ردیف

شرح شاخص ها

میزان حق الزحمه به ریال

1

عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه چهار میلیارد (000 /000 /000 /4) ریال و بیشتر

000 /000 /15

2

عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه سه میلیارد (000 /000 /000 /3) ریال تا چهار میلیارد (000 /000 /000 /4) ریال

000 /000 /10

3

عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال تا سه میلیارد (000 /000 /000 /3) ریال

5/000/000

4

عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال تا دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال

000/000 /3

5

عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال تا یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال

000 /000 /2

6

سایر اماکن مذهبی به تشخیص سازمان

حداکثر (000 /000 /1) ریال

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها