چ. آذر 16ام, 1401

آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

هیئت وزیران در جلسه 28 /6 /1395 به پیشنهاد شماره 729 /820 /400 مورخ 12 /4 /1395 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (3) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع بند (ب) ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
مصوب 1395,06,28با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1– افراد زیر که فاقد مسکن و یا دارای مسکن نامناسب باشند منوط به اینکه قبلاً از تسهیلات مسکن ایثارگری استفاده ننموده باشند، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه می باشند:

الف – جانبازان با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی.

ب – آزادگان.

پ – خانواده شهدا (همسر، فرزندان، والدین) و مفقود الاثرها.

ت – خانواده جانبازان و آزادگان متوفی موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران.

ث – فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر.

ماده 2– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) به تعداد یکصد هزار نفر در سال 1395 و در سال های آتی به تعدادی که توسط هیئت وزیران تعیین می شود، به مشمولین ماده (1) این آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطا نماید.

ماده 3(اصلاحی 19/09/1396)– سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال 1396 به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، هشتصد و پنجاه میلیون (000 /000 /850) ریال، مراکز استان ها، هفتصد میلیون (000 /000 /700) ریال، سایر شهرها ششصد میلیون (000 /000 /600) ریال، روستاها سیصد و پنجاه میلیون (000 /000 /350) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد (4%) با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می شود.

تبصره 1– زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانک های عامل از ابتدای تیر ماه هر سال تا پایان خرداد ماه سال بعد به مدت یکسال و ملاک عمل تاریخ صدور معرفی نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.

تبصره 2– افراد مشمول می توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.

تبصره 3– این تسهیلات غیر قابل فروش و انتقال به غیر می باشد و در صورت فروش ملک دریافت کننده تسهیلات باید بدواً نسبت به تسویه تسهیلات مذکور و یا انتقال تسهیلات به ملک جایگزین اقدام نماید.

تبصره 4 – بانک های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک و اخذ تضمین های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند.

تبصره 5– تسهیلات حمایتی غیر ایثارگری از قبیل تسهیلات کارمندی، شرکتی، مسکن مهر، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی شوند.

تبصره 6– جانبازان هفتاد درصد (70 %) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می توانند پس از تسویه تسهیلات قبلی مسکن ایثارگری مجدداً از این تسهیلات بهره مند شوند.

ماده 4– سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تضمین، پیش بینی و پرداخت ما به التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک های عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را هر ساله در ردیف های مربوط منظور نماید.

ماده 5– اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارایه تسهیلات نزد بانک های عامل می باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می شود و همچنین مشمولان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارایه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری نمایند.

ماده 6– بانک های عامل موظفند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این آیین نامه تسهیلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد و امور ایثارگران معرفی می شوند به صورت اقساطی واگذار نمایند.

ماده 7– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف تسهیلات مصوب در سال 1390 استفاده کرده اند فقط برای یکبار پس از تسویه تسهیلات قبلی با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران یک فقره تسهیلات مسکن صرفاً در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی پرداخت نماید.

ماده 8– بانک های عامل موظفند موارد فسخ قراردادهای بانکی موضوع این آیین نامه را بلافاصله برای قطع یارانه به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اعلام نمایند.

ماده 9– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف بیست روز پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه نسبت به تعیین بانک های عامل پرداخت کننده و تعیین سهمیه بانکی تسهیلات مربوط اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها