چ. آذر 16ام, 1401

منتفی گردیدن تقاضای ابطال تصویبنامه مورخ 15/12/64 درخصوص بازنشستگی با استفاده از ارفاق سنوات خدمت

موضوع : تقاضای ابطال تصویبنامه شماره 97216 ‌ـ‌ مورخ 15/12/64
تاریخ: 9/12/66 ـ شماره دادنامه: 66/104 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/40
شاکی : نصرت‌اله طالعی‌زاده, به نشانی: رشت, ابتدای درو‌ازه لاکان, کوی شهید حمید بنایی, سمت راست, بن‌بست هفتم, پلاک 19
طرف شکایت : 1ـ هیأ‌ت محترم دو‌لت 2ـ و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی
مقدمه و گردش کار : شاکی در دادخواست تقدیمی, ضمن شرح شکایت, اعلام نموده که تصویبنامه مزبور ناقض تبصره اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری, مصوب 28/12/53 و مصوبه مورخ 14/4/59 شورای انقلاب اسلامی می‌باشد. لذا, تقاضای ابطال تصویبنامه فوق‌الذکر را می‌نماید.
در پاسخ به شکایت مزبور, مدیرکل حقوقی نخست‌و‌زیری, ضمن لایحه 83342‌ـ‌9/8/66 پاسخ داده است که: با تصویب قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن در جلسه مورخ 27/3/65 مجلس شورای اسلامی, از تاریخ مذکور, تبصره ماده 74 که مستخدم موردنظر نیز باتوجه به آن, بازنشسته شده است, ملغی گردیده و بازنشستگی مستخدم به استناد تبصره ملغی شده مذکور, با استفاده از ارفاق سنوات خدمت, موضوعاً منتفی است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق, با اعلام کفایت مذاکرات ختم رسیدگی, باتفاق آراﺀ بشرح زیر, اتخاذ تصمیم نمودند.
تصمیم هیأ‌ت عمومی :
با تصویب قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مورخ 27/3/65 مجلس شورای اسلامی, عملا موضوع تصویبنامه شماره 97216 مورخ 15/12/65, منتفی اعلام شده و موردی برای اظهارنظر باقی نمی‌ماند.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها