چ. آذر 16ام, 1401

غیرقابل طرح بودن تقاضای ابطال نامه مورخ 7/8/65 استانداری سمنان درخصوص مرخصی‌ها در دیوان عدالت اداری

موضوع : ابطال شقوق 1 و 2 و 3 بخشنامه 21/3/11476
مورخ 7/8/65 استانداری سمنان
تاریخ: 16/3/67 ـ شماره دادنامه: 45 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/57
شاکی : آقای مهدی عرب‌خانی
طرف شکایت : استانداری سمنان و سازمان منطقه‌ای بهداری سمنان
مقدمه و گردش کار : 1ـ شاکی بشرح دادخواست تقدیمی, به دیوان عدالت اداری, اظهار داشته است: در بند 1 بخشنامه استنادی تصریح گردیده, از ارسال گواهی پزشکی برای اظهارنظر نزد پزشک معتمد خودداری گردد. که مفاد این بند مخالفت صریح, با ماده 23آیین‌نامه مرخصی‌ها دارد. 2ـ در بند 2 بخشنامه موصوف مستخدم موظف شده است ظرف 48 ساعت او‌ل بیماری, با در دست داشتن گواهی پزشکی به پزشک معتمد مراجعه نماید. که این مورد تعارض صریح با ماده 24 آیین‌نامه مرخصیها دارد. بنابراین تقاضای ابطال بند 1 و 2و 3 بخشنامه استانداری سمنان را دارد. با انجام تبادل لایحه با سازمان منطقه‌ای بهداری سمنان و استانداری سمنان, مدیرعامل سازمان بهداری سمنان, در مقام پاسخ, اعلام داشته: مواد 22 و 23 آیین‌نامه مرخصیها در جای خود, محفوظ بوده و نمی‌تواند ناقض حق معاینه پزشک معتمد گردند. همچنین استانداری سمنان, با ارسال تلگرافی اعلام داشته است: بخشنامه از طرف استانداری, صادر نشده است. لیکن عین نامه بهداری به ادارات, ارسال شده است. و همچنین ذکر کلمه بخشنامه در نامه مدیرعامل بهداری سمنان, بعنوان دفتر هیأ‌ت عمومی, اشتباه و به نامه اصلاح می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه باینکه شکایت از دستورالعمل اجرایی در رابطه با آیین‌نامه مرخصی‌ها, مطرح گردیده. و باتوجه به پاسخ استانداری سمنان, مبنی بر اینکه: ذکر کلمه بخشنامه در نامه شماره 17471/1 مورخ 17/10/65 مبنی بر اشتباه بوده, اساساً نامه مزبور از جهت مخالفت با آیین‌نامه مرخصی, از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, نبوده. بنابراین قابل طرح در هیأ‌ت عمومی تشخیص نمی‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها