چ. مهر 13ام, 1401

غیرقابل طرح بودن اعتراض به صورتجلسه مورخ 27/6/63 شورای اداری شهرداری تهران در مورد خدمت ماشین نویس‌ها و بایگانها در هیأ‌ت عمومی دیوان

موضوع : مغایرت مصوبه شورای اداری شهرداری با
دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل
تاریخ: 23/3/67 ـ شماره دادنامه: 49 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/65
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : شورای اداری شهرداری تهران
مقدمه و گردش کار : ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور, طی نامه شماره 21570/1 مورخ 6/10/65, اعلام داشته‌اند: تعدادی از ماشین‌نویسان و بایگانهای شرکت و‌احد, طی شکوائیه‌ای نسبت به مصوبه شورای اداری شهرداری تهران, مبنی بر افزایش (5/1) فوق‌العاده شغل بعنوان حق فنی, که موجبات توقف یکسری از مشاغل را فراهم نموده, خواستار رسیدگی گردیده‌اند. با انجام تبادل لایحه مدیرکل امور اداری شهرداری تهران, در مقام پاسخ, اعلام داشته است: باتوجه به اینکه هدف از استخدام ماشین‌نویس و بایگان, نیاز و‌احدهای تابعه شهرداری تهران, به خدمات افراد در مشاغل فوق, می‌باشد و اینگونه افراد صرفاً براساس مجوزهای استخدام بایگان و ماشین‌نویس مشغول خدمت می‌گردند, لذا تا زمانی که شهرداری به خدمات ماشین‌نویس و بایگان نیاز داشته باشد, افراد مذکور مکلفند در مشاغلی که جهت تصدی آن, استخدام شده‌اند, خدمت نمایند. بنابراین تغییر شغل در اختیار آنان نمی‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی پرو‌نده و انجام مشاو‌ره, بشرح ذیل, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی :
اعتراض به صورتجلسه مورخ 27/6/63 شورای اداری شهرداری تهران, از جهت مخالفت با دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل شهرداری, از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده, و به این لحاظ قابل طرح و رسیدگی در هیأ‌ت عمومی دیوان, تشخیص نمی‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها