چ. مهر 13ام, 1401

ابطال قسمتی از مفاد بند 7 دستورالعمل مورخ 18/4/64 اداره کل دخانیات که متضمن ممانعت از اجرای دستور مراجع قضائی است

موضوع : لغو بخشنامه شماره 15368 مورخ 18/4/64
تاریخ: 23/3/67 ـ شماره دادنامه: 50 ـ کلاسه پرو‌نده: 64/40
شاکی : دادسرای انقلاب اسلامی اصفهان
طرف شکایت : معاو‌نت حقوقی و بازرگانی اداره کل دخانیات
مقدمه و گردش کار : دادسرای انقلاب اسلامی اصفهان, طی نامه شماره 64/6267ن و 64/6164ن مورخ 19/5/64 با ارسال دو پرو‌نده با شماره کلاسه‌های مذکور اعلام داشته است:
اداره کل دخانیات با ارسال بخشنامه‌ای به شماره 15368 مورخ 18/4/64 مبادرت به و‌ضع قواعد جدید و صدو‌ر دستورات غیرقانونی به نمایندگیهای خود در سایر شهرستانها, نموده است که اداره دخانیات اصفهان به لحاظ صدو‌ر این بخشنامه از اجرای دستورات قضایی این مرجع سرباز می‌زند لذا باتوجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه موصوف مورد تقاضاست.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
آن قسمت از مفاد بند 7 دستورالعمل 15368 مورخ 18/4/64 که متضمن ممانعت از اجرای دستور مراجع قضایی است مخالف قانون تشخیص و به ابطال آن اظهارنظر می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها