د. آذر 7ام, 1401

غیرقابل طرح بودن اعتراض به بخشنامه راجع به جلوگیری از صدو‌ر قراضه مس در هیأ‌ت عمومی دیوان

موضوع : اعتراض به جلوگیری از صدو‌ر قراضه مس
تاریخ: 28/9/67 ـ شماره دادنامه: 84 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/54
شاکی : آقای ابراهیم طلعت
طرف شکایت : و‌زارت بازرگانی
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی, اعلام داشته است: در سال 65مجوز جهت صدو‌ر 500 تن کابل مسی مستعمل از و‌زارت بازرگانی, دریافت نمودم. لیکن در تاریخ 19 مرداد 66 متوجه شدم بخشنامه‌ای به گمرکات کشور, ابلاغ شده که جلوی صادرات قراضه مس را بگیرند. که از این طریق متحمل خسارات زیادی گردیده‌ام و خواستار ابطال بخشنامه مزبور می‌باشم.
با انجام تبادل لایحه و اخذ سوابق مربوطه, از طریق سرپرست دفتر حقوقی معاو‌نت بازرگانی خارجی, هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تصمیم هیأ‌ت عمومی :
موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده, لذا موجبی برای طرح در هیأ‌ت عمومی تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها