چ. مهر 13ام, 1401

عدم مغایرت مصوبه مورخ 20/9/ 64شورای عالی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ارتباط با ارتقاﺀ گرو‌ه با قانون

موضوع : ابطال مصوبه مورخ 20/9/64 شورای سازمان امور اداری
و استخدامی کشور
تاریخ: 10/7/68 ـ شماره دادنامه: 36 ـ کلاسه پرو‌نده: 67/59
شاکی : خانم زهره جناب‌زاده
طرف شکایت : شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مقدمه و گردش کار : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدو‌اً به شعبه نهم دیوان, ارجاع, و سپس باتوجه به صلاحیت رسیدگی به خواسته پرو‌نده امر, به هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده است, اعلام داشته: تصمیم مورخ 20/9/ 64شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور, عملا موجب هدر رفتن حقوق حقه و‌ی مبنی بر ارتقاﺀ گرو‌ه گردیده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به شرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مفاد مصوبه مورخ 20/9/64 شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور, خلاف قانون, تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها