د. مهر 11ام, 1401

منتفی گردیدن تقاضای ابطال دستورالعمل مورخ 26/8/65 فرمانداری قم درخصوص لزو‌م ارائه کارت بسیج اقتصادی توسط خریدار در هنگام نقل و انتقال اموال غیر منقول

موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 1471‌ـ‌26/8/65
تاریخ: 21/10/68 ـ شماره دادنامه: 97 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/21
شاکی : عده‌ای از اهالی قم
طرف شکایت : فرمانداری قم
مقدمه : عده‌ای از اهالی قم به شرح نامه تقدیمی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که نامه مزبور از طریق کمیسیون اصل نود به دیوان ارسال گردیده, اعلام داشته‌اند: فرماندار قم طی دستورالعمل شماره 1471‌ـ‌26/8/65 به اداره ثبت اسناد و املاک قم, اعلام نموده: تا در مقابل ارائه کارت بسیج اقتصادی شهری از خریدار نسبت به انتقال اموال غیرمنقول خانه, زمین, ملک و مغازه یا و‌اگذاری سرقفلی مغازه اقدام فرمایند . باتوجه به مشکلات زیاد پیش آمده در شهر این دستورالعمل تقاضای ملغی نمودن آن را دارد. با انجام تبادل لایحه سرپرست دفتر امور حقوقی و مجلس و‌زارت کشور با ارسال تصویر نامه فرمانداری قم مبادرت به ارسال پاسخ نموده است. در نامه فرماندار قم آمده است: باتوجه به ضرو‌رت و اهمیت مسایل امنیتی شهر قم, شورای تأ‌مین شهرستان جهت کنترل و مهار امر فوق در جلسه مورخ 16/7/65 ضرو‌رت ارائه کارت بسیج اقتصادی را توسط خریدار در هنگام نقل و انتقال اموال غیرمنقول تصویب نمود. اما مجدداً شورای تأ‌مین این شهرستان در جلسه مورخ 24/10/1366 محدو‌دیت فوق‌الذکر و شرط ارائه کارت بسیج اقتصادی را لغو نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تصمیم دیوان :
باتوجه به مفاد نامه شماره 3636/ ح ‌ـ‌ 12/9/67 فرماندار قم مبنی بر لغو دستورالعمل 1471‌ـ‌26/8/65 موجبی برای طرح موضوع در هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری بنظر نمی‌رسد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها