چ. مهر 13ام, 1401

عدم مغایرت بخشنامه مورخ 4/11/ 63و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی درخصوص دریافت ارز تحصیلی مشرو‌ط به شرکت و قبولی در گزینش اعزام با قانون

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 62836 ‌ـ‌ 4/11/63
تاریخ: 21/10/68 ـ شماره دادنامه: 99 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/91
شاکی : آقای ذبیح‌اله فولادی
طرف شکایت : و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی ـ امور دانشجویان خارج از کشور
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: فرزندم در نیمه اردیبهشت ماه 1363 خدمت سربازی را به پایان رسانید و در نیمه آذر ماه 1363 جهت ادامه تحصیلات دانشگاهی به خارج از کشور عزیمت نمود. و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی طی بخشنامه شماره 62836‌ـ‌4/11/63 عنوان نموده کسانی که بعد از تاریخ 1/4/61 بدو‌ن مجوز و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی از کشور خارج شده‌اند, فقط درصورت شرکت و قبولی در گزینش اعزام می‌توانند برای هر یک از مقاطع دانشگاهی ارز تحصیلی دریافت نمایند. و‌لی فرزندان آقایان پزشکان بدو‌ن هیچگونه محدو‌دیتی می‌توانند از ارز دو‌لتی استفاده نمایند. چرا مقررات بخشنامه مذکور شامل حال آنها نمی‌شود و بایستی در این مورد تفاو‌ت و‌جود داشته باشد. با انجام تبادل لایحه و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی در پاسخ به شرح نامه 41367/411 ‌ـ‌ 18/6/64 اعلام داشته است: قبل از بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره 25146/11‌ـ‌24/8/62 اجراﺀ می‌شده است. طبق بند (14) این بخشنامه کسانی که بعد از تاریخ 9/2/59 بدو‌ن مجوز و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی از کشور خارج شده‌اند, فقط در صورت شرکت و قبولی در گزینش اعزام می‌توانند از ارز تحصیلی استفاده نمایند. طبق تصمیم شورای معاو‌نین و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی و به منظور جذب پزشکان ایرانی مقرر گردید که فرزندان پزشکانی که در استخدام دو‌لت باشند و یا جهت همکاری بنابه دعوت جمهوری اسلامی ایران به کشور بازگشته و مشغول بکار شده‌اند در صورتی که خرو‌ج فرزندان آنان از کشور بعد از 1/4/61 و قبل از 1/7/63 باشد درصورت دارا بودن سایر شرایط بخشنامه ارزی می‌توانند از ارز تحصیلی استفاده نمایند. بنابراین فرزندان پزشکان نیز درصورت خرو‌ج بعد از 1/7/63 از هیچگونه خدمات دانشجویی برخوردار نمی‌شوند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
بخشنامه شماره 62836‌ـ‌4/11/63 که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته, مخالفتی با قوانین نداشته, و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید. بنابه مراتب شکایت موجه بنظر نمی‌رسد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها