د. مهر 11ام, 1401

عدم مغایرت آیین‌نامه استرداد حقوق و مزایای تحصیل یا آموزش و دریافت هزینه‌های آموزش و اخذ خسارت مربوط به عدم انجام تعهد پاسداران با قانون

موضوع : ابطال آیین‌نامه اخذ خسارت از دانشجویان بورسیه سپاه
تاریخ: 21/10/68 ـ شماره دادنامه: 98 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/77
شاکی : آقای غلامحسین درو‌دچی
طرف شکایت : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرکز طی نشست 719 خود در تاریخ آذر 1364 آیین‌نامه‌ای مربوط به نحوه محاسبه و اخذ خسارت از دانشجویان بورسیه سپاه تنظیم کرد که طی نامه شماره 42250‌ـ‌81‌س ‌ـ‌ 3/10/64 به مرکز سپاه در سایر استانها ارسال کرده و سپاههای سراسر کشور را ملزم به رعایت آن نموده است, که مفاد این آیین‌نامه مخالف قانون اساسی می‌باشد.
با تکمیل پرو‌نده هیأ‌ت عمومی در تاریخ فوق, به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
علاو‌ه بر اینکه آیین‌نامه استرداد حقوق و مزایای زمان تحصیل یا آموزش و دریافت هزینه‌های آموزش و اخذ خسارت مربوط به عدم انجام تعهد از پاسدارانی که تعهد خدمتی خود را انجام نمی‌دهند, در قبال ارائه خدمات و صرف هزینه‌های مربوطه, تصویب و به مرحله اجراﺀ گذاشته شده, مفاداً بصورت مطرو‌ح مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. لذا باتفاق آراﺀ شکایت مردو‌د اعلام می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها