چ. مهر 13ام, 1401

منتفی بودن موضوع بخشنامه شماره 8082ـ 12/9/67 اداره کل مسکن و شهرسازی کردستان در ارتباط با طرح جامع شهری

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 8082‌ـ‌12/9/67
تاریخ: 25/2/69 ـ شماره دادنامه: 49 ـ کلاسه پرو‌نده: 67/73
شاکی : آقای رشید سورانی سقزی و عبدالحمید شمسی
طرف شکایت : اداره کل مسکن و شهرسازی استان کردستان
مقدمه : شکات به شرح دادخواست تقدیمی, بدیوان, اعلام داشته‌اند: اداره کل مسکن و شهرسازی کردستان طبق بخشنامه شماره 8082‌ـ‌12/9/67 که به دو‌ایر ثبت اسناد کردستان ابلاغ شده بود مقرر داشته از تفکیک رقبات کمتر از 240 متر مربع خودداری شود. باتوجه به مشکلات پدید آمده تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را دارد.
مدیرکل مسکن و شهرسازی کردستان به شرح نامه شماره 16268‌ـ‌4/11/67 و 13984‌ـ‌13/9/68 اعلام داشته است: طرح توسعه و عمران سقز به تصویب شورای عالی شهرسازی ایران رسید و ضوابط مربوط به مشکل مشارالیها نیز به شهرداری سقز اعلام گردیده. فعلا ضوابط مذکور قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه بخشنامه شماره 8082‌ـ‌12/9/67 اداره کل مسکن و شهرسازی کردستان در ارتباط با طرح جامع شهری و به منظور جلوگیری از برو‌ز مشکلات آتی, و امکان رعایت کامل قوانین درو‌ن شهرسازی تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف قطعی طرح توسعه و عمران شهری, صدو‌ر یافته که طرح مذکور به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز رسیده است. فلذا, با لحاظ حاکمیت طرح مصوب یاد شده, موضوع بخشنامه عملا منتفی اعلام می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها