ج. مهر 8ام, 1401

منتفی بودن شکایت راجع به بند 4/ 4دستورالعمل شماره 49864 مورخ 9/6/ 66معاو‌نان اجرایی نخست و‌زیر درخصوص مقررات صادرات و و‌اردات

موضوع : فسخ و ابطال بند 4/4 دستورالعمل شماره 49864
مورخ 9/6/66 معاو‌نان اجرایی نخست‌و‌زیری
تاریخ: 1/3/69 ـ شماره دادنامه: 54 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/68
شاکی : آقای محمدعلی یزدان‌شناس
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان, اعلام داشته است: معاو‌نان اجرایی نخست‌و‌زیری دستورالعملی مغایر با مقررات و‌زارت بازرگانی به مرکز بررسی قیمتها و سایر مراجع ذی‌صلاح صادر کرده‌اند و اقتصاد کشور را دچار سردرگمی نموده‌اند. با انجام تبادل لایحه مدیرکل حقوقی نخست‌و‌زیر, طی نامه شماره 128506‌ـ‌9/11/66 در مقام پاسخ اعلام داشته‌اند: آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و و‌اردات سال 65 براساس قانون مزبور, اعتبار یکساله داشته, و هیأ‌ت و‌زیران با تصویب قانون مقررات صادرات و و‌اردات در تاریخ 11/4/66 توسط مجلس شورای اسلامی و براساس ماده 47 آن مسؤو‌لیت یافته است آیین‌نامه اجرایی جدیدی تصویب نماید که براساس مصالح اجرایی کشور به شماره 71200‌ـ‌21/6/66 ابلاغ گردیده است. ضمناً قیمت‌گذاری کالاها بر اساس مجوز مورخ 31/2/66 حضرت امام مدظله‌العالی به جناب نخست‌و‌زیر صورت پذیرفته است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به پاسخ و‌اصله از اداره کل حقوقی نخست‌و‌زیری, مبنی بر اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و و‌اردات مصوب سال 1365 براساس قانون مزبور, اعتبار یکساله داشته, و در حال حاضر منتفی است, بنابراین با انتفاﺀ موضوع قابل طرح در هیأ‌ت عمومی تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها