ج. مرداد 28ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص محاسبه حقوق بازنشستگی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 9 و 13 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 11/6/74 ـ شماره دادنامه: 94 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/101
شاکی : مدیر دفتر حقوقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مقدمه : الف ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/1326 موضوع شکایت خانم اختر بلالائی به طرفیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به تضییع حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 519 ـ 15/6/72 چنین رأی صادر نموده است, چون شاکی به موجب ابلاغ شماره 472ـ11ب مورخ 30/11/68 از تاریخ 1/12/68 بازنشسته شده است احتساب حقوق بازنشستگی او بر مبنای مقررات قبلی آیین‌نامه استخدامی سازمان صدا و سیما که بشرح مصوب 2200/4914/23 مورخ 28/11/68 ملغی و ضوابط جدید جانشین آن شده است ملاک موجهی ندارد لذا شکایت رد می‌شود.
ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/677 موضوع شکایت آقای حسن دشتی به طرفیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به صدو‌ر مجدد حکم حقوق بازنشستگی و مطالبه مابه‌التفاو‌ت و یا لغو حکم و ارجاع به کار طی دادنامه شماره 26 ـ 5/2/73 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به مفاد لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت مبنی بر اینکه ابلاغ بازنشستگی شاکی از تاریخ 1/12/ 68صادر که همزمان با تحقق و اجرای احکام بازنشستگی بند 4/4/6 آیین‌نامه استخدامی سازمان ناظر بر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان اصلاح که حکم حقوقی جدید شاکی مورخ 10/9/69 صادر و حکم حقوقی بازنشستگی قبلی لغو شده است, لذا با توجه به مفاد شکوائیه و لایحه دفاعیه و مدارک ارسالی و دیگر قرائن موجود نتیجتاً به دلیل آنکه حکم حقوقی بازنشستگی شاکی به شماره 4616 ـ 11/ب مورخ 16/11/68 با تقاضای شخصی رسماً از تاریخ 1/12/68 می‌باشد و تاریخ اصلاح آیین‌نامه استخدامی سازمان که پیرو آن حکم بازنشستگی حقوقی جدید مورخ 10/9/69 اصدار که منجر به تضییع و مسقط حقوق شاکی گردید. لذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی و برقراری حقوق بازنشستگی به مأ‌خذ حکم سابق الصدو‌ر مورخ 16/11/68 از تاریخ 1/12/68 که تاریخ رسمی و و‌اقعی بازنشستگی شاکی می‌باشد, صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی :
با توجه به مقررات اصلاحی ماده 4ـ 4ـ 6 آیین‌نامه استخدامی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/11/1368 در باب کیفیت محاسبه حقوق بازنشستگی و قابلیت اجرای آن از تاریخ 1/12/68 دادنامه شماره 519 ـ 15/6/ 72شعبه نهم دیوان عدالت اداری, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها