د. مهر 4ام, 1401

حرام بودن ازدواج همزمان دو خواهر

🔷در شرع مقدس اسلام ازدواج هم زمان دو خواهر جایز نیست.

🔶اگر ازدواج با دو خواهر یا بیشتر به صورت جمع یعنی در یک زمان نباشد اشکال ندارد؛ یعنی هرگاه مردی زنی را برای خود عقد کند تا وقتی که زن در عقد اوست نمی تواند با خواهر وی ازدواج کند خواه عقد دائم باشد یا موقت.

🔷بعد از طلاق تا وقتی که زن در عده است (در صورتی که عده رجعی باشد) نمی تواند خواهر او را بگیرد اما هنگامی که همسرش را طلاق داد یا از دنیا رفت و عده او تمام شد می تواند با خواهر او ازدواج کند.

🔶 شاید دلیل جلوگیری اسلام از ازدواج همزمان دو خواهر این است که:

👈اولا حرمت و شخصیت زن را حفظ کند چنان که در ازدواج با دختر برادر زن و دختر خواهر زن رضایت و اجازه زن را شرط دانسته است.

👈ثانیا دو خواهر به دلیل نسبی و پیوند عاطفی به یکدیگر علاقه شدید دارند و این ازدواج

باعث بروز اختلافات شدید می شود و اساس خانواده از هم می پاشد.

👈ازدواج با شوهر خواهر با طبع زنان که شوهر خواهر را از خود می دانند و با آنان احساس خویشاوندی می کنند سازگار نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها