ی. مرداد 23ام, 1401

ابطال رأی هیأ‌ت عمومی شورای‌عالی مالیاتی در خصوص مالیات املاک موقوفه

موضوع: ابطال رأی هیأ‌ت عمومی شورای‌عالی مالیاتی درخصوص
مالیات املاک موقوفه
تاریخ: 11/5/ 1376شماره دادنامه: 51کلاسه پرو‌نده: 75/91
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان سیدحسن و سیداسدا… صفوی‌پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 14437/4/30‌ـ‌ 19/12/1371 هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند, رأی شماره 14437/4/30 مورخ 19/12/1371 هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی که موقوفات خاص را در عداد ملک طلق تلقی نموده و با تعمیم ماده (3) قانون مالیاتهای مستقیم (قانون مالیاتهای سالانه املاک) به موقوفه خاص به و‌ضع مالیات پرداخته, خلاف شرع می‌باشد, لذا ابطال آن مورد تقاضاست.
دبیرمحترم شورای نگهبان درخصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1017/21/76 مورخ 24/4/1376 اعلام داشته‌اند, موضوع ادعای خلاف شرع بودن رأی شماره 14437/4/30 مورخ 19/12/1371 هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی در جلسه مورخ 24/4/1376 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌گردد رأی شماره 14437/4/30 مورخ 19/12/1371 هیأت عمومی شورای‌عالی مالیاتی از آنجا که تصریح دارد و‌قف خاص مانند و‌قف عام نیست, خلاف موازین شرع می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
چون رأی شماره 14437/4/30 مورخ 19/12/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در باب معافیت مالیاتی سالانه املاک بین موقوفه خاص و عام قائل به تفاو‌ت شده و موقوفه خاص را مشمول پرداخت مالیات مذکور اعلام داشته به شرح نظریه شماره 1017/21/76 مورخ 24/4/1376 فقهای محترم شورای نگهبان مخالف احکام شرع شناخته شده است, لذا به استناد قسمت او‌ل ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری نظر شورای‌عالی مالیاتی ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها