ج. مرداد 28ام, 1401

شرایط بازنشستگی با ۱۰ یا 20 روز حقوق؛ چیست؟

ج: اگر کارگری بخواهد با ۱۵ روز حقوق یا ۲۰ روز حقوق بازشسته شود، باید آقایان 60 سال سن و خانم ها 55 سن داشته باشند و حقوق آنها بر اساس سابقه کاری در نظر گرفته می شود. بعنوان مثال اگر 15 سال سابقه داشته باشد، 15 روز حقوق به آن تعلق می گیرد.

  • در خصوص از کارافتادگی اگر کمیسیون پزشکی تایید کند، می تواند از کارافتادگی را دریافت کند. اگر زیر 33 درصد تا 33 درصد باشد یک غرامت دستمزد می دهند، از 33 درصد تا 66 درصد از کارافتادگی مستمری جزئی و از 66 درصد به بالا مستمری کلی برای آن درنظر گرفته می شود.
  • کارگری که دچار ازکارافتادگی می شود طبق ماده 75 سازمان تأمین‌اجتماعی تا یک سال قبل، حداقل باید 3 ماه بیمه باشد و ضمن اینکه اگر تا یک سال قبل سه ماه بیمه و در 10 سال قبل یکسال بیمه داشته باشد بر مبنای از کارافتادگی 66 درصد، حقوق آن فرد برای بازنشستگی بدون شرط سنی کامل خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها