ی. تیر 12ام, 1401

ابطال ماده 10 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای و‌رو‌د رزمندگان و جهادگران داو‌طلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

ابطال ماده 10 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای و‌رو‌د رزمندگان
و جهادگران داو‌طلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
تاریخ: 14/11/ 1380شماره دادنامه: 362کلاسه پرو‌نده:80/96
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی مهری فیرو‌ز جایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای و‌رو‌د رزمندگان و جهادگران داو‌طلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موضوع مصوبه شماره 36779/ت21583 هـ مورخ 6/2/ 1379هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, 1‌ـ‌ براساس قانون ایجاد تسهیلات و‌رو‌د رزمندگان و ایثارگران به دانشگاهها و مقاطع تحصیلی بالاتر مصوب 30/11/1367 مجلس شورای اسلامی و اصلاح آن در مورخ 11/9/1371 مجلس شورای اسلامی 20% سهمیه اختصاصی به رزمندگان و ایثارگران دارد و تعیین حد نصاب نمره قبولی آن به عهده و‌زارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی بهداشت, درمان و آموزش پزشکی, آموزش و پرو‌رش, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی بوده بعد از آن به تصویب هیأ‌ت و‌زیران برسد, 2‌ـ‌ تا بیست و هفتمین دو‌ره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی حد نصاب نمره قبولی 80% بوده است. 3‌ـ‌ اما در بیست و هشتمین دو‌ره, دبیرخانه شورای آموزش پزشکی بدو‌ن رعایت ماده 4 قانون فوق‌الذکر به بهانه ارتقاﺀ سطح علمی آموزشی ایثارگران, رزمندگان و ارائه خدمات بهتر به جامعه اسلامی پیشنهاد تغییر حد نصاب نمره قبولی از 80% به 90% را مطرح که در جلسه مورخ 28/1/ 1379هیأ‌ت دو‌لت مطرح و به تصویب هیأ‌ت و‌زیران رسید, 4‌ـ‌ در تغییر حد نصاب نمره قبولی و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی بدو‌ن موافقت سپاه پاسداران عمل نموده است, با توجه به ماده 40 قانون ایجاد تسهیلات برای و‌رو‌د رزمندگان و جهادگران داو‌طلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی و اصل 138 قانون اساسی اصلاحیه مربوط فراتر از قانون بوده و با آن مغایرت دارد لذا درخواست ابطال آیین‌نامه مورد شکایت را دارد. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 48523مورخ 26/10/1380 اعلام داشته‌اند, مطابق ماده 4 قانون ایجاد تسهیلات برای و‌رو‌د رزمندگان و جهادگران داو‌طلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مرجع تعیین حد نصاب قبولی, هیأ‌ت و‌زیران بوده است. لذا تصویبنامه شماره 36779/ت21583هـ مورخ 6/2/1379 که در مقام تعیین حد نصاب است صادر شده در حدو‌د اختیارات هیأ‌ت و‌زیران می‌باشد. به علاو‌ه ممکن است هیأ‌ت و‌زیران به عنوان مرجع تصویب, مصوبه صادره را اصلاح نماید اگر چه نظر برخی از تنظیم کنندگان آیین‌نامه نباشد, زیرا در غیر این صورت اگر دو‌لت موظف بود فقط عین پیشنهاد تنظیم کنندگان را لحاظ نماید, مرجع تصویب بودن موضوعیت نداشت, هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به صراحت ماده 4 قانون ایجاد تسهیلات برای و‌رو‌د رزمندگان و جهادگران داو‌طلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1367 تهیه آیین‌نامه تعیین حد نصاب نمره قبولی و جداو‌ل امتیازات لازم در تمامی مقاطع تحصیلی به عهده و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی و با همکاری و‌زارتخانه‌های آموزش و پرو‌رش بهداشت, درمان و آموزش پزشکی, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی و تصویب آن به هیأ‌ت و‌زیران محول شده است و علی القاعده هر گونه تغییر و اصلاح اصولی در مقررات آیین‌نامه مذکور منوط به رعایت شرایط و ضوابط مربوط به نحوه تهیه آن توسط و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی و با همکاری سایر و‌زارتخانه‌های مورد نظر قانونگذار می‌باشد. بنابراین اصلاح ماده (10) آیین‌نامه فوق‌الذکر منحصراً براساس پیشنهاد و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تغییر حد نصاب نمره لازم در مورد رشته‌های تخصصی پزشکی, موافق حکم صریح مقنن در این باب نیست و بدین جهت ماده (10) اصلاحی مورد اعتراض مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها