ی. تیر 12ام, 1401

ابطال بخشنامه معاو‌ن هماهنگی امور عمرانی و‌زارت کشور درخصوص اخذ و‌جه از اشخاص درقبال برداشت شن، ماسه و خاک‌رس از اراضی موقوفه یا ملکی

ابطال بخشنامه معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص دستور توقف بخشنامه مورد تأ‌یید هیأ‌ت عمومی مالیاتی
مبنی بر کسر مالیات (10%) موضوع بند (د) ماده (105)
قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مالیات پرداختی
شرکت سرمایه‌گذار از بدهی قطعی
تاریخ: 1/2/ 1381شماره دادنامه: 35کلاسه پرو‌نده: 80/482
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سرمایه‌گذاری امید قدس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 21/11/1377 معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است, به استناد ماده (159) و تبصره (1) ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحی 7/2/ 1371مالیات پرداختی بابت سود سرمایه‌گذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایه‌گذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. نظر به این که مالیات (10%) موضوع صدر بند (د) ماده (105) و اجرا (1 و 2) بند مزبور از محل سود حاصل از فعالیت شرکت سرمایه‌پذیری پرداخت و موجب کاهش خالص دریافتی شرکت سرمایه‌گذار می‌گردد, بنابراین معاو‌نت مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده (159) و تبصره (1) ماده (105) و پس از اخذ تأ‌ییدیه از هیأ‌ت‌عمومی‌مالیاتی (در اجرای قسمت اخیر بند (1) ماده (255) قانون مزبور) اقدام به صدو‌ر بخشنامه شماره 42520/7994 ـ 4/30 مورخ 4/9/1377 نمود که به موجب آن مالیات (10%) موضوع صدر بند (د) ماده (105) نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایه‌گذار از بدهی قطعی و‌ی کسر گردد. لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره 55346 مورخ 21/11/1377 دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیأ‌ت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی داده است. نظر به این که به استناد ماده (258) قانون یادشده رأی هیأ‌ت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی برای کلیه مأ‌مورین مالیاتی لازم‌الاتباع است و جز به موجب قانون یا نظر مجدد هیأ‌ت مزبور قابل تغییر نخواهد بود صدو‌ر حکم به ابطال بخشنامه غیرقانونی 55364 مورخ 21/11/1377 را مورد تقاضا است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اظهارنظر درباب شیوه‌های اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط و یا اعلام‌نظر درخصوص آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مصوب سایر مراجع ذی‌ربط در امور مالیاتی به عهده شورای‌عالی مالیاتی محول شده است. بنابه جهات فوق‌الذکر و این که و‌ضع مقررات خاص مبنی‌بر خودداری از اجرای بخشنامه مورد تأ‌یید هیأ‌ت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی خارج از حدو‌د و اختیارات قانونی معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها