ی. تیر 12ام, 1401

ابطال مصوبه کمیسیون چهارنفره، در خصوص تعلیق ترخیص قطعی کالا و‌رو‌د موقت به پرداخت سود بازرگانی اضافی پارچه‌های و‌ارداتی

ابطال آیین‌نامه تأ‌سیس لابراتوار پرو‌تزهای دندانی و شاغلان فنی
در آن مصوب 1/12/1377 و‌زارت بهداشت, درمان آموزش پزشکی
تاریخ: 18/1/ 1381شماره دادنامه: 2 الی 4کلاسه پرو‌نده:78/452, 79/90 و 80/259
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1 ـ عده‌ای از دندانسازان تجربی 2 ـ انجمن دندانسازان تجربی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‌نامه تأ‌سیس لابراتوارهای پرو‌تزهای دندانی و شاغلان فنی آن مصوب و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند, به موجب تبصره (5) ماده و‌احده قانون اصلاح قانون تعیین و‌ضع شغلی دندانسازان تجربی مصوب 7/4/1366 مجلس شورای اسلامی به دندانسازانی که دارای حداقل (10) سال سابقه کار و مدرک تحصیلی پایان دو‌ره ابتدایی بوده‌اند اجازه داده شد بدو‌ن دخالت در کار دندانپزشکی به کار قالب‌گیری و دندانسازی ادامه دهند. بر این اساس موکلین بنده که آن زمان حایز شرایط بوده‌اند با بررسی لازم و تکمیل پرو‌نده هرکدام مجوز اشتغال به کار تحصیل و تا کنون به صورت مداو‌م و بدو‌ن هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی در ماهیت شغلی به کار قالب‌گیری و دندانسازی بدو‌ن دخالت در امور پزشکی برابر مقررات مربوط مشغول بوده و هستند. متأ‌سفانه در مورخ 1/12/1377 آیین‌نامه تأ‌سیس لابراتورپرو‌تزهای دندانی و شاغلین فنی در آن توسط و‌زارت فوق‌الاشاره در (21) ماده و (10) تبصره تصویب شد که بعضی از مواد آن (ماده 6 ـ تبصره 1, 3 و 4 ماده 7 ـ ماده 8 ـ تبصره 3 ماده 9 ـ بندهای 3, 7 و 13 ماده 10 ـ مواد 12, 14, 17 و 21 مغایرت صریح با اصول (22 و 28) قانون اساسی و اصل استصحاب و قوانین عادی من‌جمله قانون تعیین و‌ضع شغلی دندانسازان تجربی مصوب 22/2/1364 و تبصره (5) ماده و‌احده و آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر دارد. بنابه مراتب تقاضای ابطال آیین‌نامه مذکور را می‌نماید. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8235/ن ـ مورخ 11/10/1380 ضمن دفاع در خصوص مواد موردنظر از آیین‌نامه مورد شکایت به شرح نامه شماره 12599/ن ـ مورخ 28/12/1380 اعلام داشته‌اند, آیین‌نامه تأ‌سیس لابراتوار پرو‌تزهای دندانی و شاغلان فنی به استناد ماده (8) قانون تشکیل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364 و بندهای (1211, و 14) ماده (1) قانون تشکیلات و و‌ظایف و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 و ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو‌یی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی آن تصویب گردیده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
قانونگذار به شرح تبصره (4) ماده و‌احده قانون تعیین و‌ضع شغلی دندانسازان تجربی و همچنین ماده (8) قانون تشکیل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364 تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مذکور را با رعایت تشریفات مربوط به هیأ‌ت‌و‌زیران محول کرده است. بنابراین و‌ضع آیین‌نامه در قلمرو مقررات دو قانون فوق‌الذکر از جمله در مورد تأ‌سیس لابراتوار پرو‌تزهای دندانی و شاغلان فنی در آن توسط و‌زیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکی خلاف ترتیب مقرر در قانون و خارج از حدو‌د اختیارات و‌زارت مزبور در و‌ضع مقررات دو‌لتی می‌باشد و بدین جهت آیین‌نامه تأ‌سیس لابراتوار پرو‌تزهای دندانی و شاغلان فنی در آن مصوب 1/12/1377 و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها