ی. بهمن 16ام, 1401

اصلاح اساسنامه شرکت غنی سازی اورانیوم ایران

اصلاح اساسنامه شرکت غنی سازی اورانیوم ایران
مصوب 1390,05,23

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۰۵۳۳ / ۳۰ ‏مورخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۰ ‏سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب ۱۳۷۷ ‏- تصویب نمود:

اساسنامه شرکت غنی سازی اورانیوم ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۱۱/ ت ۳۵۹۴۶هـ مورخ ۲۱ / ۱ / ۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح می گردد:

۱ – در ماده (۱) عنوان و نام شرکت از “شرکت غنی سازی اورانیوم ایران” به “شرکت فناوری های پیشرفته ایران” اصلاح می شود.

۲ ‏– در ماده (۲‏) عبارت “انجام فعالیت های اجرایی، عملیاتی و کارگزاری در جهت تحقق برنامه های شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران” به عبارت “ساماندهی و اجرای فعالیت دولت” اصلاح می شود.

۳ – ‏ماده (۱۴‏) به شرح زیر اصلاح می شود:
‏ماده ۱۴ – هئیت مدیره شرکت مرکب از هفت عضو اصلی خواهد بود که بر اساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر و تجربه در تخصصهای مرتبط برای مدت چهار سال با حکم رییس مجمع عمومی انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت قانونی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعدی بلامانع است. رییس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره توسط رییس مجمع منصوب خواهد شد. اعضای هیئت مدیره شرکت با رعایت تبصره (۳) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل – مصوب ۱۳۷۳ ‏ – نباید هیچگونه سمت یا پست سازمانی دیگری خارج از سازمان داشته باشند.

۴ – ‏ماده (۱۵‏) به شرح زیر اصلاح می شود:
‏ماده ۱۵ ‏- اعضای هیئت مدیره یک نفر را به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب می کنند و مدت ریاست رییس و نایب رییس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود.

۵ – در ماده (۱۹) عبارت “و مدیر عامل” حذف و عبارت “شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران” به عبارت “رییس مجمع عمومی شرکت” اصلاح می شود.

۶ – در ماده (۲۲‏) عبارت “که سمت معاون سازمان انرژی اتمی ایران را خواهد داشت” پس از ‏عبارت “مدیرعامل” اضافه و عبارت “هیئت مدیره و با حکم رییس هئیت مدیره” به عبارت “رییس سازمان انرژی اتمی ایران” اصلاح می شود.

۷ – ‏در ماده (۲۴‏) عبارت “یکی از اعضا” به واژه “رییس” اصلاح می شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۴۳۹۵۹ / ۳۰ / ۹۰ ‏مورخ ۶ / ۷ / ۱۳۹۰ شورای نگهبان به تأیید شورای ‏یاد شده رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها