ی. بهمن 16ام, 1401

رای وحدت رویه دائر به عدم امکان برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی که از شوهر دوم خود طلاق گرفته است

رأی شماره 486 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم امکان برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی که از شوهر دوم خود طلاق گرفته است شماره هـ/87/484


تاریخ: 28/7/1387
شماره دادنامه: 486
کلاسه پرونده: 87/484
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان تأمین اجتماعی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 16 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف‌ـ شعبه 9 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1174 موضوع شکایت خانم سهیبه احمدی سیاکاوی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته برقراری حقوق (مستمری) به شرح دادنامه شماره 1945 مورخ 26/10/1386 چنین رأی صادر نموده است، سازمان مشتکی‎عنه طی لایحه جوابیه اعلام نموده تنها در صورت فوت شوهر دوم، همسر بیمه شده متوفی مجدداً استحقاق مستمری را خواهد داشت و مواردی مثل طلاق و یا عدم توانایی شوهر دوم در تامین هزینه زندگی همسر بیمه شده متوفی یا عدم تمکن مالی شاکیه را شامل نمی‎شود با توجه به اینکه تبصره بند یک ماده 81 قانون تأمین اجتماعی مقرر می‎دارد، همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‎اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط سازمان مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد، در صورتی که شاکیه از همسر دوم طلاق گرفتند، لذا دفاعیات سازمان مشتکی‎عنه را مقرون به صحت تلقی و بنابه مراتب یاد شده شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید. ب ـ شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/516 موضوع شکایت خانم فریده علیزاده رهروی به طرفیت سازمان بیمه و تأمین اجتماعی شهید بالازاده تبریز به خواسته تقاضای برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره 1433 مورخ 30/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‎عنه و نظر به اینکه مستنبط از الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تأمین اجتماعی که در صورت فوت شوهر دائم مجدداً به همسران بیمه شده متوفی مستمری پرداخت خواهد شد و اینکه در صورت از دست دادن شوهر مستمری برقرار می‎گردد و طلاق هم نوعی از دست دادن همسر می‎باشد و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه موید همین مطلب است، علیهذا با عنایت به طلاق خواهان، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم به برقراری مستمری شاکیه از تاریخ طلاق صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره یک الحاقی به بند یک ماده 81 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1374 همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‎اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین تعمیم و تسری حکم صریح مقنن به مورد وقوع طلاق بین شوهر دوم و همسر بیمه شده متوفی جواز قانونی ندارد و دادنامه قطعی شماره 1945 مورخ 26/10/1386 شعبه نهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها