چ. خرداد 4ام, 1401

درصورت نقض رأی و ارجاع به هیأت هم عرض پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رأی منقوض را صادر کرده اند رسیدگی شود

رأی شماره 291 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت نقض رای و ارجاع به هیأت هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود.

شماره: هـ/89/118 مورخ: 1390/7/30

تاریخ دادنامه: 18/7/1390

شماره دادنامه: 291

کلاسه پرونده: 89/118

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام ‌کننده: مدیرکل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: درخصوص ترکیب اعضای هیأت تجدیدنظر همعرض رسیدگی به تخلفات اداری، آراء متهافتی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است بدین نحو که پس از اعتراض اشخاص به آراء هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، شعب دیوان عدالت اداری عندالاقتضاء حکم به نقض آراء هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری صادر و رسیدگی به هیأت تجدیدنظر همعرض تخلفات اداری ارجاع شده است و پس از صدور رأی در هیأت مذکور و اعتراض مجدد به آن، تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری از جمله شعبه21 به موجب دادنامه‎های 535 مورخ 13/4/1388 و 722 مورخ 14/5/1388 و شعبه 22 به موجب دادنامه 152 مورخ 4/2/1387 و شعبه 23 به موجب دادنامه 138 مورخ 31/1/1388 بدون توجه به ترکیب اعضای صادرکننده رأی معترضٌ‎به، از این حیث که آیا در صدور رأی اولیه هیأت تجدیدنظر دخالت داشته‎اند یا خیر؟ به وارد نبودن شکایت حکم صادر کرده‎اند. ولیکن در یک مورد، شعبه 23 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 732 مورخ 25/5/1388 با این استدلال که چون یکی از اعضای صادرکننده رأی هیأت همعرض تجدیدنظر، در صدور رأی اولیه هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دخالت داشته است حکم به ورود شکایت و نقض رأی هیأت هم عرض تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری صادر کرده است.

مدیرکل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به مراتب فوق‎الذکر، به موجب نامه شماره 59534 مورخ 18/11/1388 رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول آراء یاد شده محرز تشخیص داده شد.

ب ـ نظر به این که شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1440 مورخ 30/6/1387رأی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی را از حیث نقص در تحقیقات نقض نکرده است تا با وحدت ملاک از بند 2 ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای رسیدگی مجدد به همان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود بلکه نقض رأی هیأت مزبور به لحاظ وجود اشکالاتی بوده است که مقتضای آن رسیدگی مجدد ماهوی در هیأت همعرض تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص داده شده است و با تنقیح مناط از تبصره2 ماده2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 مبنی بر این که « هیچ یک از اعضای اصلی و علی‎البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‎توانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند. همچنین اعضای مذکور نمی‎توانند در تجدیدنظر پرونده‎هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‎اند، شرکت کنند.» لزوماً می‎بایست پرونده پس از نقض با حضور اعضایی غیر از کسانی که رأی اولیه را صادر کرده‎اند، در هیأت همعرض رسیدگی شود. علی‎هذا رأی شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 732 مورخ 25/5/1388 مبنی بر وارد دانستن شکایت و نقض رأی هیأت همعرض تجدیدنظر تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی از حیث این که در آن ترتیب فوق رعایت نشده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها