ی. بهمن 16ام, 1401

قاضی بابایی خطاب به متهم: فقط برای اینکه شاید بتوانید کاری برای متقاضی انجام دهید خودروی تالسیمان دریافت کرده‌اید؟

پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی بابایی از متهم محمدمهدی فدایی وطن خواست تا در جایگاه بایستد و از او درباره آخرین سمت اجرایی‌اش پرسید.

متهم در پاسخ به سوال قاضی گفت: به مدت ۴ ماه سرپرست اجراییات بودم.

متهم فدایی وطن ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: در اتهامات بنده آمده است که دو فقره چک به عنوان رشوه اخذ کرده‌ام که در توضیح آن‌ها باید بگویم بنده این چک‌ها را دریافت کرده‌ام، ولی خرج نکرده‌ام.

وی ضمن تاکید بر این ادعا که هیچ ارتباطی با شهردار و اعضای شورای شهر لواسان نداشته است به تشریح عنوان اتهامی دیگری از خود پرداخت و گفت: در اتهامات بنده آمده است که یک دستگاه خودرو تالیسمان دریافت کرده‌ام که در پاسخ به این سوال باید بگویم فردی برای انجام کاری به بنده خودروی تالسیمان را تحویل داد که من آن را در پارکینگی نگهداری کردم.

قاضی بابایی با اشاره به دریافت این خودرو از متهم پرسید: به چه عنوانی این خودرو را دریافت کردید؟

متهم فدایی وطن در پاسخ به سوال قاضی گفت: در داخل شهرداری نمی‌توانستم برای این فرد کاری انجام دهم، اما پیش خود فکر کردم شاید از طریق ثبت بتوانم کار او را پیش ببرم.

قاضی بابایی پرسید فقط برای اینکه شاید بتوانید کاری را انجام دهید خودروی تالسیمان دریافت کرده‌اید.

متهم پاسخ داد: بله به همین دلیل بود البته زمانی که بازداشت بودم خودرو از سمت مادرم به مالک آن تحویل داده شد.

پول را به عنوان قرض دریافت کرده بودم!

وی با اشاره به اتهام خود مبنی بر دریافت رشوه اظهار کرد: این مبلغ را به عنوان قرض دریافت کرده‌ام و بعد از گذشت چند ماه آن را پس دادم.

قاضی بابایی از متهم پرسید: آیا وجوه دریافتی را با کسی هم تقسیم می‌کردید؟

متهم در پاسخ به این سوال قاضی گفت: خیر به هیچ عنوان، زیرا این پول را به عنوان قرض دریافت کرده بودم.

در ادامه جلسه دادگاه مصدق سالار وکیل متهم فدایی وطن در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود، گفت: موکل من هیچ ارتباطی با شبکه شهرداری و شورای شهر لواسان نداشته است و چکی که به او داده شده مورد وصول قرار نگرفته که این خود گویای آن است که موکل من رشوه‌ای دریافت نکرده است.

وی با اشاره به دریافت یک دستگاه خودرو تالسیمان به عنوان رشوه از سوی موکل خود بیان کرد: این خودرو به عنوان تضمین به موکل بنده داده شده بود و کلید یدکی آن در دست مالک اولیه قرار داشت.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی بابایی از متهم ردیف بعدی درخواست کرد تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.

محسن دهقانی با بیان اینکه هیچ یکی از اتهامات وارده به خود را قبول ندارم درباره سمت خود در شهرداری لواسان گفت: آخرین سمت بنده در شهرداری لواسان مشاور حقوقی شهرداری بود. بنده از سوی شهرداری ورامین به شهرداری لواسان مأمور شده بودم.

وی با بیان اینکه بنده نه در شهرداری لواسان سمتی داشتم و تصمیم‌گیرنده نبودم، در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه در خصوص دریافت وجوه رشوه چه توجیحی دارد، اظهار کرد: من هیچ یک از افراد نامبرده شده را نمی‌شناسم، زیرا هیچ مسئولیتی در دخل و تصرف پرونده‌ها نداشته‌ام.

قاضی بابایی درباره چک‌های رشوه نیز از متهم سوال کرد که دهقانی در پاسخ به سوال قاضی گفت: بنده اصلا از چک‌ها خبر نداشتم و در روز بازپرسی متوجه شدم که کیف حاوی پول و چک رشوه وجود داشته است.

در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم دهقانی در جایگاه حاضر شد و در دفاع از موکل خود اظهار کرد: پرونده موکل بنده هیچ ارتباطی به پرونده شهرداری لواسان ندارد او نه معاون و نه شریک متهمان این پرونده بوده است.

محمد زواری ادامه داد: هیچ یک از اقدامات مجرمانه انجام گرفته به موکل بنده ارتباط ندارد، زیرا او هیچ فعل و ترک فعلی انجام نداده است.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم یونس شادی که در جلسه گذشته به دلیل اتمام وقت موفق به دفاع از موکل خود نشده بود در جایگاه حاضر شد.

عرفان میرمحمدی با تأکید بر اینکه به دلیل نقص قانون در لواسان موکل او بسیاری از اقدامات را انجام داده است، گفت: نقص قوانینی که در لواسان وجود دارد موجب شده تا اقداماتی از سوی موکل بنده انجام گیرد، اما باید تأکید کنم که هیچ یک از این اقدامات انجام گرفته نقض قوانین نبوده‌اند.

وی ادامه داد: بسیاری از مواردی که علیه موکل بنده ذکر شده غیرقانونی نبوده‌اند و تمام قرارداد‌های موکل بنده وجود دارد. برای مثال گودبرداری اصلا کار غیرقانونی نبوده است که موکل بنده بخواهد در ازای آن ۳۰۰ میلیون تومان رشوه دهد.

بودجه شهرداری لواسان کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد!

در ادامه جلسه دادگاه، متهم بعدی که در جایگاه قرار گرفت به دفاع از خود پرداخت حبیب صفارپور بود.

این متهم ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: چندین مورد از اتهامات بنده در کیفرخواست دو مرتبه ذکر شده است که در واقعیت یک موضوع بوده است.

وی با بیان اینکه بودجه شهرداری لواسان کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد، گفت: هیچکس تمایل به پرداخت رشوه ندارد، اما شهرداری لواسان برای تأمین بودجه خود اجازه تخلف به سازنده‌ها را می‌دهد و در ازای آن جریمه دریافت می‌کند. این رویه بیست سال است که در لواسان اجرایی می‌شود.

این متهم تصریح کرد: یکی از روش‌های دریافت رشوه در شهرداری لواسان هبه است.

قاضی بابایی از متهم پرسید: چقدر به آقای حیدریان رشوه داده‌اید؟

متهم در پاسخ به این سوال قاضی منکر آشنایی با حیدریان شد و گفت: او را ندیده است.

قاضی بابایی درباره رشوه دیگری از این متهم پرسید و گفت: به آقای موسی‌پور چقدر رشوه داده‌اید؟

متهم در پاسخ به این سوال قاضی گفت: من با آقای موسی‌پور مواجهه حضوری هم شدم و گفتم که به او پولی ندادم و موسی‌پور هم خود گفت که دروغ گفته است، اما به آقای شیخی پول داده‌ام و این موضوع را قبول دارم.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم صفارپور در جایگاه قرار گرفت و گفت: ملک ارسباران و بهار که در کیفرخواست ذکر شده یک مورد است.

میرمحمدی با بیان اینکه موکل بنده سازنده‌ای معروف در لواسان بوده است، گفت: او مجبور به پرداخت پول بوده است.
قاضی بابایی در واکنش به این صحبت وکیل از او پرسید: آیا برای این اجبار شکایتی هم مطرح شده است یا خیر؟

وکیل متهم پاسخ داد: شماره ثبت اعتراض در شهرداری موجود است و اگر دستور بدهید آن را دریافت می‌کنیم.

شهرداری لواسان برای تأمین بودجه خود از کمک سازنده‌ها استفاده می‌کند!

در بخش دیگر دادگاه قاضی بابایی از متهم ردیف بعدی درخواست کرد تا در جایگاه بایستد.

مرتضی جعفر تویسرکانی پس از استماع اتهامات خود آن‌ها را رد کرد و گفت: بنده مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان رشوه پرداخت نکرده‌ام و هیچگاه در پرداخت رشوه خود را دخالت نمی‌دهم.

وی ادامه داد: شهرداری لواسان برای تأمین بودجه خود از کمک سازنده‌ها استفاده می‌کند.

در ادامه جلسه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت.

در ادامه جلسه دادگاه متهم یعقو‌ب‌نژاد با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص اظهار کرد: اساساً اتهامات وارده به خود را به صورت کامل رد می‌کنم بنده نه وجهی از کسی دریافت و نه به کسی پرداخت کرده‌ام.

وی با بیان اینکه ۳۰ سال در شهر‌های مختلف کشور فعالیت کرده‌ام و اکنون ۱۰ سال است که بازنشسته شده‌ام، گفت: در زمانی که به عنوان شهردار لواسان خدمت می‌کردم اقدامات متعددی را برای مقابله با متخلفان و زمین‌خواران انجام دادم.

قاضی بابای از این متهم پرسید که آیا سایر متهمان را می‌شناسد یا خیر؟

متهم در پاسخ به سوال قاضی گفت: آن‌ها را نمی‌شناسم.

قاضی بابایی در واکنش به پاسخ متهم از او پرسید: اگر آن‌ها را نمی‌شناختید پس چرا به آن‌ها پرداختی داشته‌اید؟.

متهم پاسخ داد: سایر متهمان پرونده درباره پرداختی پول و رشوه دروغ گفته‌اند.

در ادامه جلسه محمد صابری وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: برای تحصیل مال نامشروع باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد که موکل بنده دارای شاکی خصوصی نیست.

وی ادامه داد: موکل اینجانب اتهامات خود را قبول ندارد، زیرا در واقع راشی وجود نداشته که بخواهد جرم ارتشاء تحقق یابد او حتی برای دریافت حق قانونی خود نیز به شهرداری لواسان مراجعه‌ا‌ی نداشته است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی بابایی از حسین رحمیان متهم دیگر پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

این متهم با رد اتهامات وارده به خود اظهار کرد: بنده ۵۰۰ میلیون تومان طی چند چک به عنوان هبه به شهرداری لواسان پول پرداخت کردم و ساختمان خود را سال‌ها پیش از شهرداری و شورای شهر فعلی ساخته‌ام.

پس از دفاع این متهم و وکیل وی از اتهامات انتسابی قاضی بابایی ضمن ختم جلسه رسیدگی به پرونده جلسه بعدی را به دوشنبه ۴ بهمن موکول کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها