ش. آذر 13ام, 1400

رأی شماره 126 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 جدول 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در سال 1395 در خصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی در کاربری غیرمرتبط

شماره هـ/۱۲۸۲/۹۵

۱۳۹۶/۳/۲

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با موضوع:

«ابطال ردیف۲ جدول ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۵ درخصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی در کاربری غیرمرتبط از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۲۶ کلاسه پرونده: ۱۲۸۲/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ جدول ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۵ درخصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی در کاربری غیر مرتبط از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱ـ به موجب بند ۲ جدول ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج درخصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی که در کاربری غیرمرتبط مشغول فعالیت هستند مقرر شده است که:

جدول ۲۷: عوارض مکانهایی که در غیرکاربری موجود مشغول فعالیت هستند:

ردیف

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۲

درمانی ـ پزشکی

p×s×t ×⅔

۲ـ آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواست تقدیمی در پرونده کلاسه ۱۲۸۲/۹۵ هیأت‌عمومی اعلام کرده‌است که در تصویب این مصوبه مفاد رأی شماره ۸۷۲ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ هیأت‌عمومی مراعات نشده‌است.

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر سنندج خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شاکی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۸۷۲ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر پرداخت مبالغی تحت عنوان تغییر بهره‌برداری بهداشتی درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکونت در آن به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سنندج در ردیف۲ جدول ۲۷ با عنوان عوارض مکانهایی که در غیـرکاربری موجود مشغول فعالیت هـستند مبادرت به تعیین عوارض درمانی ـ پزشکی کرده است، بنابراین ردیف ۲ جدول ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج به لحاظ مغایرت با رأی هیأت‌عمومی یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها