ش. آذر 13ام, 1400

رأی شماره 125 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه 116T شورای اسلامی شهر شاهین شهر برای اجرا در سال 1393 درخصوص عوارض تغییرکاربری املاک مسکونی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب

شماره هـ/۱۲۴۸/۹۵ ۱۳۹۶/۳/۲

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با موضوع:

«ابطال تعرفه ۱۱۶ T شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر برای اجرا در سال ۱۳۹۳ درخصوص عوارض تغییرکاربری املاک مسکونی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۲۵ کلاسه پرونده: ۱۲۴۸/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شورای اسلامی شهر شاهین شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ۱۱۶ t شورای اسلامی شهر شاهین شهر برای اجرا در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱ـ به موجب تعرفه ۱۱۶ tشورای اسلامی شهر شاهین شهر برای اجرا در سال ۱۳۹۳ عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی به تصویب رسیده است.

۲ـ آقای غلامرضا شاه رجبیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه مذکور در قسمت تغییرکاربری از مسکونی به تجاری، خدماتی و اداری را درخواست کرده و مدعی است در تصویب این مصوبه مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۴۳۸ و ۴۳۷ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ و ۵۶۳ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ و ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ رعایت نشده است زیرا به موجب آن آراء اخذ هرگونه عوارض و یا واگذاری قسمتی از زمین به نحو رایگان برای تغییر کاربری املاک مغایر قانون شناخته شده است.

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه موضوع تابع حکم ماده ۹۲قانون فوق‌الذکر است، با رسیدگی به پرونده در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر شاهین شهر خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکات تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق مـاده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است کـه:

«چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۳۸ و ۴۳۷ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ و ۵۶۳ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ و ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض یا واگذاری قسمتی از زمین به نحو رایگان برای تغییر کاربری املاک به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر شاهین شهر در تصویب تعرفه ۱۱۶T مصوبه شماره ۳۴۰۰/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ با عنوان عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی، عوارض وضع کرده است، بنابراین تعرفه مذکور به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها