ش. آذر 13ام, 1400

رأی شماره 279 دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای (2) و (3) تصویبنامه شماره 88123/ت48773هـ مورخ 1392/4/15 هیأت وزیران با موضوع ایجاد و تغییرات تقسیماتی در شهرستانهای شاهرود و بسطام در استان سمنان

شماره هـ/971/94

1396/4/20

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 279 مورخ 1396/3/30 با موضوع:

«ابطال بند 2 و3 مصوبه شماره 88123/ت48773هـ ـ 1392/4/15 هیأت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/3/30 شماره دادنامه: 279 کلاسه پرونده: 971/92 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حبیب‌اله حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه 48773/88123 ـ 1392/4/15 هیأت‌وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویبنامه 48773/88123 ـ 1392/4/15 هیأت‌ وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند در روز چهارشنبه مورخ4 دی ماه 1392 تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان در روزنامه رسمی با شماره 20044 منتشر شد. این تصویب‌نامه که مربوط به اواخر دولت آقای احمدی نژاد با شماره 48773/88123هـ ـ 1392/4/15 با امضای آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور می‌باشد در این تصویب‌نامه بخش بسطام (از توابع شهرستان شاهرود استان سمنان) به شهرستان بسطام با دو بخش مرکزی و کلاته خیج ارتقاء یافته است. با استناد به ماده 6 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 بخش واحدی از تقسیمات کشوری است که از به هم پیوست چند دهستان تشکیل می‌شود. ولی در مصوبه مذکور بخش کلاته خیج فقط دارای یک دهستان است که با قانون تقسیمات کشوری مغایرت دارد لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی به این موضوع و ابطال مصوبه مذکور را استدعا می‌نمایم.»

متن تصویبنامه‌ای که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

«تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1392/1/18 بنا به پیشنهاد شماره 1/4/43/122587 ـ1391/10/2 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب نمود:

1ـ دهستان میغان به مرکزیت روستای میغان از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است در تابعیت بخش بسطام شهرستان شاهرود ایجاد می‌گردد: 1ـ ابرسج 2ـ ده خیر 3ـ دولت‌آباد 4ـ میان آباد 5 ـ گرجی 6 ـ امیریه 7ـ نگارمن 8 ـ میغان 9ـ نمدمال 10ـ قلعه آقا عبداله 11ـ حسین آباد پشت بسطام 12ـ علی آباد پشت بسطام 13ـ علیکاهی 14ـ گنده پلی 15ـ قهیج علیا 16ـ قهیج سفلی 17ـ تاش علیا 18ـ تاش سفلی 19ـ دخانیات 20ـ اردوگاه دانش آموزی یادگار امام 21ـ کارخانه سیمان 22ـ تأسیسات شن و ماسه ذوالفقاری 23ـ موزاییک‌سازی مرمری 24ـ کارگاه کفش ملی 25ـ مجتمع دامپروری 26ـ قهوه خانه محمد آباد 27ـ چاه آب بهشتی 28ـ چاه آب اردکانی 29ـ چاه آب مغزی 30ـ گاوداری مجید معزی 31ـ چاه انصار المهدی 32ـ قلعه حاج یحی 33ـ قلعه حاج یعقوب 34ـ چاه شماره (1) 35ـ چاه بنز 36ـ چشمه ذلوری 37ـ مرغداری خواجه 38ـ مرغداری ولیان 39ـ مجتمع ناحیه صنعتی ابرسنج 40ـ چاه حسنعلی 41ـ پاسگاه محیط زیست 42ـ اورژانس جاده‌ای 43ـ چاه ملک 44ـ چاه سادات (2) 45ـ چاه صداقت(1)

2ـ بخش کلاته خیج به مرکزیت شهر کلاته خیج مشتمل بر دهستان کلاته خیج در تابعیت شهرستان شاهرود ایجاد می‌گردد.

3ـ شهرستان بسطام به مرکزیت شهر بسطام از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان سمنان ایجاد می‌گردد:

الف ـ بخش مرکزی به مرکزی شهر بسطام شامل دهستانهای حرقان، میغان و شهر تجن

ب ـ بخش کلاته خیج ـ معاون اول رئیس جمهور»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 21895/91897 ـ 1393/8/14 وزارت کشور را ارسال کرده‌است که متن آن به قرار زیر است:

«سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نامه شماره 21895/18040ـ1393/2/22 درخصوص دادخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 88123/ت48773هـ ـ 1392/4/15 موضوع تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان سمنان، بدین وسیله اعلام می‌دارد:

به موجب قانون الحاق 1 تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن، در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مذکور در اصل 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است.

با توجه به این که مصوبه مورد شکایت به موجب نامه شماره 70512هـ ـ 1392/10/25 مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مغایر با قانون تشخیص داده شده‌است لذا به لحاظ انتفاء موضوع شکایت، موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی در دیوان وجود ندارد و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست. ضمناً تصویر نامه شماره 70512 ـ 1392/10/25 دبیر هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مصوبه مذکور و تصویر نامه شماره 1044ـ 1392/12/21 رئیس دیوان عدالت اداری که راجع به موضوع مشابه اتخاذ تصمیم نموده است برای ملاحظه و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/3/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 بخش از به هم پیوستن چند دهستان تشکیل می‌شود و به موجب ماده 7 همان قانون، شهرستان نیز از به هم پیوستن چند بخش تشکیل می‌شود. نظر به اینکه در بند 2 مصوبه شماره 88123/ت48773هـ ـ 1392/4/15 هیأت‌وزیران، بخش کلاته خیج مشتمل بر یک دهستان تشکیل شده، این بند مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

با توجه به اینکه مطابق ماده 7 قانون فوق‌الذکر، شهرستان نیز از به هم پیوستن چند بخش ایجاد می‌شود و ایجاد بخش کلاته خیج مغایر قانون است و به موجب این رأی ابطال شده و عملاً شهرستان بسطام باید با بخش مرکزی ایجاد شود، بنابراین بند 3 مصوبه نیز مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها