ش. مهر 24ام, 1400

نمونه وکالت نامه مراجعه و استفاده از صندوق امانات بانک

موکل : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………… به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………………… 

وکیل : آقای / خانم : …………………………. فرزند ……………….. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………………. به شماره ملی ………………… ساکن ……………………………………………………

مورد وکالت  :  مراجعه  به  صندوق  امانات  بانک   ……………  و با حق  برداشت  هر گونه وجه  نقدی  و غیر نقدی  و هر گونه  مدارک  و اسناد و اشیا و هر چه  که  در ان  باشد و دریافت  ان  و دادن  هر گونه  رسید و امضا با اختیار تام  و عام  از صندوق  تحت اختیار موکل ……………. تحت  شماره   ……………..  و استفاده  از محتویات  ان  با میل  و اراده  وکیل و دخل و تصرف  در آن  و بطور کلی  اختیارات  وکیل  در کلیه  موارد همانند  اختیارات موکل  و امضا و اقدام وی می باشد. 

حدود اختیارات : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جانشین  رسمی  و قانونی  و تام  الاختیار موکل  بوده  و کلیه  اعمال  و اقدام  و امضای  وکیل  در انجام  مورد وکالت  به  منزله  عمل و اقدام  و امضای  موکل نافذ و موثر و مفاد این  ورقه  فقط در نفس  وکالت  معتبر است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها