پ. فروردین 3ام, 1402

ماده 1243 قانون مدنی

ماده 1243:در صورت وجود موجبات موجه، دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به ادارهی اموال مولیعلیه بخواهد .تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است .هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها