ی. بهمن 16ام, 1401

ماده 1021 قانون مدنی

ماده 1021:در مورد فقرهی اخیر مادهی قبل اگر با انقضای مدتهای ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب میشود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب میشود: الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛ب- برای مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید )مدیترانه(، بحرسیاه و بحر آزوف دو سال؛ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها