چ. بهمن 19ام, 1401

ماده 138 قانون مدنی

ماده 138:حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه )500 (گز و در زمین سخت )250 (گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و مادهی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازهای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها