حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 24 September , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17542 تعداد نوشته های امروز : 2 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های آرای دیوان عدالت اداری - حقوق 24

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران و افراد تحت تکفلشان
1 ماه قبل

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران و افراد تحت تکفلشان

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری حسب صراحت بند ب ماده 44 قانون برنامه 5 توسعه صد در صد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنها بر عهده دستگاه اجرائی می باشد و به استناد طرح استفساریه بند ب ماده 44 قانون برنامه 5 توسعه صدرصد هزینه های درمانی ایثارگران بازشسته و افراد […]

9 ماه قبل

آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور

هیئت وزیران در جلسه 11 /5 /1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – آیین ‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید […]

10 ماه قبل

اصلاح ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

اصلاح ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)مصوب 1396,03,21 هیأت وزیران در جلسه 21 /3 /1396 به پیشنهاد شماره 28255 /33084 مورخ 10 /3 /1396 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی […]

10 ماه قبل

آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه 5 / 2 / 1397 به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال […]

11 ماه قبل

آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (3) قانون هوای پاک

هیأت وزیران در جلسه 21 / 6 / 1397 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست (با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره (3) ماده (3) قانون هوای پاک – مصوب 1396 – آیین نامه اجرایی تبصره یاد […]

11 ماه قبل

آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (6) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

هیأت وزیران در جلسه 15 /7 /1397 به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد تبصره ماده (6) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب 1395 – آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث […]

11 ماه قبل

اصلاح ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اصلاح ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 هیئت وزیران در جلسه 13 / 8 / 1397 به پیشنهاد شماره 990189 مورخ 9 / 11 / 1395 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب […]

11 ماه قبل

ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون اراضی شهری مصوب 30/3/61

موضوع : ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون اراضی شهریمصوب 30/3/61 هیأ‌ت و‌زیرانتاریخ: 22/9/1361 ـ کلاسه پرو‌نده: 61/1مقدمه: نظر به اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دو‌لتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا […]

11 ماه قبل

قابل شکایت بودن آراﺀ هیأ‌تهای حل اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری

موضوع: قابل شکایت بودن آراﺀ هیأ‌تهای حل اختلاف مالیاتیدر دیوان عدالت اداریتاریخ: 2/10/1361 ـ شماره دادنامه‌ها: 10160/1 ش/41 و 2جناب آقای دکتر نمازی و‌زیر محترم اقتصاد و داراییدر پاسخ مرقومه 20 / 2354 / 10303 ‌ـ‌ 4/9/61 بدینوسیله اعلام می‌گردد:آراﺀ و تصمیمات قطعی مذکور در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن […]

11 ماه قبل

عدم قابلیت طرح تصویبنامه دو‌لت موقت درخصوص انتقال مؤسسات درمانی در دیوان عدالت اداری با توجه به تأ‌یید مصوبه مزبور توسط شورای انقلاب

موضوع : ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/12/57هیأ‌ت و‌زیران دو‌لت موقتتاریخ : 11/11/1361 ـ شماره دادنامه: 3 ـ کلاسه پرو‌نده: 61/4مقدمه : جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با طرح شکایت علیه و‌زارت بهداری شرح دادخواست تقاضای ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/12/57 هیأ‌ت و‌زیران دو‌لت موقت را از دیوان عدالت اداری نموده است که […]

11 ماه قبل

ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 3/6/60 مجمع عمومی بانکها

موضوع : ابطال پاره‌ای از مواد آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکهامصوب 3/6/60 مجمع عمومی بانکهاتاریخ: 16/12/61 ـ شماره دادنامه: 4 ـ کلاسه پرو‌نده: 61/3مقدمه: نظر به اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه‌هاو آیین‌نامه‌های دو‌لتی که مخالف با قوانین […]