حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17553 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۰
شناسه : 41207

هیئت ‌وزیران در جلسه مورخ 27 /8 /1386 بنا به پیشنهاد شماره 2888 /18 /101 مورخ 20 /10 /1384 معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ـ1380 ـ تصویب نمود: آیین‌ نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولیمصوب 1386,08,27با اصلاحات و الحاقات بعدی […]

پ
پ

هیئت ‌وزیران در جلسه مورخ 27 /8 /1386 بنا به پیشنهاد شماره 2888 /18 /101 مورخ 20 /10 /1384 معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ـ1380 ـ تصویب نمود:

آیین‌ نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی
مصوب 1386,08,27با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1ـ وزارت امور خارجه در داخل کشور و نمایندگی‌ های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفند اسناد و مدارکی را که صدور یا تسجیل آنها در حدود وظایف و صلاحیتشان می ‌باشد طبق مقررات موضوع این آیین ‌نامه و سایر مقررات مربوط صادر و یا تصدیق نمایند.

ماده 2ـ نرخ تعرفه خدمات حقوق کنسولی بر اساس جداول شماره (1)، (2) و (3) پیوست این آیین ‌نامه که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب ‌نامه هیئت ‌وزیران» است، تعیین و به میزان وجه دریافتی بابت خدمات یاد شده، روی اصل سند نقش تمبر می ‌شود و در مواردی که وزارت امور خارجه تشخیص دهد می‌ توان از رایانه استفاده نمود.

تبصره(منسوخه 03/07/1387)– وزارت امور خارجه موظف است از اتباع خارجه که قصد سفر به جمهوری اسلامی ایران را دارند در قبال صدور انواع روادید، بهای آن را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. بهای انواع روادید و معافیت های آن بر اساس منافع ملی و با توجه به تعهدات و عرف بین المللی، روابط فی مابین دو کشور، رعایت عمل متقابل و موقعیت افراد توسط وزارت امور خارجه تعیین می شود.

ماده 3 ـ تصدیق اسناد در خارج از کشور فقط در صلاحیت نمایندگیهای سیاسی و کنسولی و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران است که توسط کارمندان رسمی وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.

ماده 4 ـ مبلغ تعرفه تعیین شده به پول محل و سایر ارزهای بین ‌المللی معتبر تسعیر، محاسبه و وصول می ‌شود.

ماده 5 ـ تسعیر مبالغ مندرج در جدول شماره (1) پیوست این آیین‌ نامه به سایر ارزها تابع شرایط محل و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت امور خارجه به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می ‌شود.

ماده 6ـ سفارت یا کنسولگریها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران مجاز به تأیید اسناد و اوراقی که در خارج از حوزه مأموریت آنها تنظیم شده است نمی ‌باشند.

ماده 7 ـ اعتبار کلیه اسناد و مدارک تجاری تنظیم شده در خارج از کشور منوط به تصدیق نمایندگیهای سیاسی و کنسولی و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در محل است.

ماده 8 ـ در مواردی که تعرفه باید به تناسب ماه یا سال دریافت شود کسر ماه یا سال، یک ماه یا یک سال تمام محسوب می‌ شود.

ماده 9 ـ چنانچه در یک صفحه اسناد مختلفی درج شده باشد از هر سند تعرفه جداگانه اخذ خواهد شد.

ماده 10 ـ اسناد و اوراق ذیل از پرداخت تعرفه حقوق کنسولی معاف می ‌باشند و تصدیق آنها به صورت رایگان انجام می‌ شود. این امر روی این اسناد و رونوشتهایی که بایگانی خواهد شد و همچنین ستون مبلغ در دفتر ثبت با مرکب قرمز نوشته و قید خواهد شد:

الف– اسناد اتباع ایران که عدم استطاعت آنان با ارایه مدرک لازم نزد رییس نمایندگی محرز شده باشد.

تبصره ـ اصل یا رونوشت مصدق مدارک مربوط و عدم استطاعت باید به رونوشت سند تصدیق شده پیوست و در پرونده بایگانی شود.

ب – اسناد و مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اتباع ایران در خارج از کشور.

پ – اسناد و مدارک پزشکی بیماران ایرانی در خارج از کشور.

ت – گواهی مربوط به فوت اتباع ایران که توسط مقامات خارجی صادر شده باشد.

ث – اسناد مراکز خیریه ایران در امور مربوط به خود آنها و هرگونه کالاهای اهدائی به این مرکز.

ج – اسناد نمایندگان خارجی مقیم ایران که از معافیت سیاسی بهره‌ مند هستند، در صورتی که موضوع تصدیق یا اقدام مربوط به شخص یا خانواده بلا فصل آنها باشد به شرط عمل متقابل.

چ – اسناد مربوط به ماترک افراد نیروهای مسلح و کارمندان رسمی کشور که در راه انجام وظیفه به دلیل حادثه در خارج از کشور فوت نموده باشند.

ح – اسنادی که به موجب پیمانهای بین‌ المللی از پرداخت وجه معاف شناخته شده باشند.

خ – اسنادی که به تصدیق وزارت امور خارجه یا سفارتخانه‌ ها، کنسولگریها و دفاتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران رسیده و تعرفه آن دریافت شده است.

د – در مواردیکه در کشور متوقف فیه اتباع ایرانی از تعرفه‌ های مندرج در جداول پیوست معاف می ‌باشند.

ماده 11 ـ هرگاه در اخذ تعرفه حقوق کنسولی و نقش تمبر خلافی ملاحظه شود یا چنانچه از طرف اشخاص یا مقامات ذینفع شکایتی به عمل آید به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف– اگر متصدی کمتر از میزان تعرفه وجه دریافت کرده باشد، مراتب کتباً به وی اخطار و با متخلف یا متخلفین مطابق قانون و مقررات برخورد خواهد شد.

ب ـ اگر متصدی بیش از میزان تعرفه وجه دریافت و بحساب درآمد واریز کرده باشد، ضمن اخطار کتبی به متخلف، ما به ‌التفاوت از حساب درآمد و یا با رعایت ماده (49) قانون محاسبات عمومی کشور از محل درآمد عمومی به شخص و یا قائم مقام ذینفع مسترد می‌ گردد و در صورت تکرار مطابق قانون و مقررات با متخلف و متخلفین برخورد خواهد شد.

پ – اگر متصدی بیش از میزان تعرفه وجه دریافت کند ولی کمتر از میزان دریافتی نقش تمبر نماید مطابق قانون و مقررات تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

ماده 12 ـ (هر صفحه) عبارت از بیست و پنج سطر و هر سطر بطور متوسط دارای پانزده کلمه است. برای کمتر از بیست و پنج سطر تعرفه کامل یک صفحه دریافت می‌ شود.

ماده 13 ـ تعرفه تأیید کلیه نسخ اصلی هر سند برابر نرخ تعیین شده در فهرست و تعرفه رونوشت یا کپی اسناد و مدارک ده درصد (10%) مبلغ تعرفه نسخه اصلی تأیید شده همان سند در خارج از کشور خواهد بود.

ماده 14 ـ به وزارت امور خارجه اجازه داده می ‌شود براساس جدول شماره یک گروه ‌بندی کشورهای جهان موضوع تصویبنامه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9 /10 /1371هیأت ‌وزیران و اصلاحیه‌ های بعدی آن، نرخهای مندرج در جدول شماره یک پیوست این آئین‌ نامه را (به استثناء تعرفه ‌های مربوط به اوراق سجلی مهم شامل ردیف‌ های (1) لغایت (4) صدور و تعویض و المثنی شناسنامه، ردیف (7) حل اختلاف سند سجلی، ردیف (8) الصاق عکس، ردیف (10) صدور کارت شناسائی (کارت ملی) و ردیف (44) صدور و تعویض گذرنامه صد درصد (100%) تعرفه اعمال خواهد شد) با ضرایب ذیل محاسبه و دریافت نماید:

الف – کشورهای گروه یک لغایت هفت بر اساس ضریب یک.

ب – کشورهای گروه هشت لغایت ده که در شرایط معیشت بندهای «الف» و «ب» هستند بر اساس ضریب یک و دو دهم (2/1).

ماده 15 ـ هرگاه کشور خارجی در مواردی که در این تعرفه پیش ‌بینی نشده است یا در مواردی که پیش ‌بینی شده، اضافه بر مبالغ مذکور در این تعرفه وجهی از اتباع ایران دریافت نماید؛ وزارت امور خارجه مجاز است با اتباع آن کشور عمل متقابل نماید.

ماده 16 ـ دستورالعمل‌ های مورد نیاز درخصوص چگونگی اجرای این آئین ‌نامه در صورت لزوم توسط وزارت امور خارجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

پرویزداودی معاون اول رییس‌ جمهور

جدول شماره یک»
نرخه تعرفه صدور تصدیق برگهای مربوط به اشخاص
و معاملات اداری و قضائی و خدمات کنسولی


ردیف

شرح

تعرفه سال 1386 (ریال)

الف) امور مربوط به احوال شخصیه:

1

صدور شناسنامه

157500

2

تعویض شناسنامه

157500

3

صدور نخستین شناسنامه المثنی

325500

4

صدور دومین شناسنامه المثنی

682500

5

تغییر نام و یا نام خانوادگی

325500

6

تغییر سن

73500

7

حل اختلاف سند سجلی

210000

8

الصاق عکس

73500

9

صدور گواهی تجرد

84000

10

صدور کارت شناسائی (کارت ملی)

168000

11

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایران در خارج از کشور

52500

12

صدور پروانه زناشوئی

105000

13

ثبت ازدواج

126000

14

ثبت طلاق در شرایط حضور زوجین

262500

15

ثبت طلاق یکطرفه بدون استعلام از مرکز

267500

16

ثبت طلاق یکطرفه با مجوز مرکز

735000

17

اخذ آثار انگشتان در نمایندگی

105000

18

درخواست گواهی عدم سوء پیشینه

105000

19

ترجمه شناسنامه

52500

20

ثبت و تصدیق وصیتنامه

157500

21

تصدیق حکمیت

84000

22

تحریر و تنظیم صورت مجلس (بدون بار مالی)

105000

23

تحریر و تنظیم صورت مجلس (با بار مالی)

1050000

24

تحریر ترکه و مهر و موم
با ارزش تقریبی 5000000 ریال
با ارزش تقریبی تا 25000000 ریال
با ارزش تقریبی تا 50000000 ریال
با ارزش تقریبی تا 50000000 ریال به بالا


0
42000
451500
913500

25

تآیید و ترجمه گواهی ولادت (درج مهر اصالت) در صورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی

105000

ب) امور مربوط به تابعیت

26

اظهارنامه بقاء به تابعیت پدر

105000

27

سند بقاء به تابعیت پدر

262500

28

اظهاریه تحصیل تابعیت

105000

29

سند تابعیت

315000

30

اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

105000

31

موافقتنامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

262500

32

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی (بانوان)

105000

33

موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان)

105000

34

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان)

105000

35

موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان)

105000

36

درخواست اختیار تابعیت زوج

105000

37

موافقتنامه اختیار تابعیت زوج

262500

38

تقاضانامه خروج از تابعیت

262500

39

سند خروج از تابعیت

1680000

40

درخواستهای بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

105000

41

سند بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

315000

42

سند شناسائی تابعیت خارجی

1680000

43

گواهینامه تابعیت ایرانی

52500

ج) امور مربوط به گذرنامه

44

صدور و تعویض گذرنامه جدید

840000

45

تمدید گذرنامه قدیمی

577500

46

صدور و تعویض گذرنامه به منظور اضافه نمودن همراهان

420000

47

تغییر محل اقامت

105000

48

صدور خروجی (مقیمین و مشمولین)

105000

49

صدور یادداشت برای نمایندگیهای خارجی (تقاضای روادید، تأیید گذرنامه و …) برای هر نفر

105000

د) امور مربوط به تأیید اسناد و مدارک تجاری (امور مالی و اموال)

50

تصدیق اعتبار و سرمایه شرکتها (ترازنامه – اساسنامه – روزنامه رسمی و آگهی های سرمایه شرکت – صورت مطالبات مجمع عمومی – گواهی سهام و سهم الشرکه و تصدیق شرکت نامه)

420000

51

تصدیق اعتبار (سرمایه بازرگانان در صورت ارائه مدارک کافی، کارت بازرگانی، گواهیهای سرمایه، گواهی مربوط به مالکیت بازرگانی)

420000

52

تصدیق معرفینامه نمایندگان شرکتها

420000

53

تصدیق صورت حساب فروش کالا:
تا 5000000 ریال
از 5000001 ریال تا 50000000 ریال
از50000001 ریال تا 250000000 ریال
از 250000001 ریال تا 500000000 ریال
از 500000001 ریال تا 2500000000 ریال
از 2500000001 ریال به بالا


105000
420000
787500
1575000
3150000
6200000

54

تصدیق اعتبار و تعهد هزینه مسافرت اتباع ایران به خارج از کشور از طرف اشخاص
از طرف بنگاهها یا شرکتها

115500

231000

55

تصدیق گواهی مبدأ یا مقصد کالا در صورت ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورتحساب ارائه شده :
تا 5000000 ریال
از 5000001 ریال تا 50000000 ریال
از 50000001 ریال تا 000 /000 / 250 ریال
از 001 /000 /250 ریال تا 500000000 ریال
از 500000001 ریال تا 000 /000 /500 /2 ریال
از 001 /000 /500 /2 ریال به بالا105000
420000
787500
1575000
3150000
6200000

56

تصدیق سالم یا معیوب بودن کالا،استاندارد کالا، گواهی بازرسی کالا، گواهی بهداشتی کالا در صورت ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورتحساب ارائه شده :
تا 5000000 ریال
از 5000001 ریال تا 50000000 ریال
بیش از 50000000 ریال
105000
420000
787500

57

برای هر گونه تصدیق در بندهای 54، 56 و 57 فوق الذکر در صورت عدم ذکر بها و عدم ارائه صورتحساب حداکثر تعرفه های مندرج در بندهای مزبور اخذ خواهد شد.

58

ثبت آدرس تجار و شرکتهای ایرانی در دفاتر نمایندگیها

105000

59

تصدیق اسناد تملک و مطالبات دارائی یا اموال در صورت تعیین بها:
تا 5000000 ریال
از 5000001 ریال تا 50000000 ریال
از 50000000 ریال به بالا52500
420000
315000

60

تصدیق اسناد تملک و مطالبات اسناد و دارائی اموال بدون ذکر بها:
املاک و اموال غیرمنقول
اموال منقول با تشخیص نمایندگی از ارزش بهای کالا به ازای هر پانصدهزار ریال420000
10500

61

وصول و ایصال مطالبات اشخاص متفرقه از اتباع یا دولتهای خارجی از طریق اداره یا بوسیله مقالات یا قراردادهای بین المللی معادل پنج درصد کل مبلغ دریافت میشود.

62

تنظیم صورتمجلس در داخل نمایندگی(به جز موارد مربوط به نمایندگی):
بار مالی تا مبلغ 5000000 ریال
بار مالی از 5000001 ریال تا 50000000 ریال
بار مالی بیش از 000 /000 / 50105000
157500
420000

63

بابت جمع آوری و ایصال ماترک منقول به ازای هر 500000 ریال بابت ایصال اموال غیرمنقول 7 % از ارزش خالص مالی
برای حفاظت اموال منقول از قبیل اثاثیه منزل، ماشین آلات و غیره به نسبت 7 % از جمع بهاء (کرایه انبار و عوارض محل با صاحب مال خواهد بود حق الزحمه اخذ دیه، بیمه و خسارات افرادیکه به هر علتی در خارج از کشور فوت می کنند معادل 3 % دریافتی نمایندگیها

10500

64

فروش اموال بوسیله نمایندگی (به تناسب جمع بها 7 % از در آمد خالص)

65

تصدیق اجیر نامه (قرارداد کار)

52500

66

تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی (بدون بار مالی)

63000

هـ ) امور کلی و متفرقه

67

تصدیق انواع اقرارنامه

105000

68

تصدیق امضا و مهر دوایر دولتی و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

105000

69

تصدیق امضاء و مهر مقامات رسمی و دوایر دولتی خارجی

105000

70

تصدیق امضای اشخاص متفرقه (اتباع جمهوری اسلامی ایران)

52500

71

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال اموال غیرمنقول

1050000

72

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال اموال منقول

210000

73

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند دریافت مستمری، حقوق بازنشستگی،امور اداری، بانکی و قضایی

105000

74

خلاصه رونوشت وفات (هر برگ)
تبصره : ارائه خلاصه رونوشت وفات (شهادت) شهدای گرانقدر بدون اخذ وجه خواهد بود

52500

75

بابت تأیید صفحه های بعدی و رونوشت اسناد و مدارک مندرج در بندهای 55 تا 67 هر صفحه 10 % بهای پیش بینی شده در بند مربوطه دریافت میشود.

76

حق الزحمه اوراق در صورتیکه در سفارتخانه یا سرکنسولگری ترجمه شود،
هر صفحه بیست وپنج سطری و هر سطری پانزده کلمه(کمتر از 13 سطر 50 % بهای صفحه و 13 سطر به بالا بهای یک صفحه کامل دریافت میشود)

231000

77

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی مشمولین
فقط برای یکبار دریافت می گردد.)

231000

78

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی عابرین غیرمجاز
(فقط برای یکبار دریافت می گردد)

262500

79

کپی برابر اصل کردن هر برگ ( هر مهر و امضاء) در نمایندگیهای خارج از کشور باستثناء موضوعات ردیف های ذیل بند هـ این جدول (امور کلی و متفرقه)

52500

جدول شماره 2»
نرخ تعرفه خدمات مربوط به تصدیق اسناد و اوراق در اداره سجلات و احوال شخصیه


ردیف

شرح

تعرفه سال 1386

نرخ تعرفه(ریال)

1

ترجمه احکام دادگاهها(هرصفحه)

1300

2

ترجمه حصر وراثت،اقرارنامه ، تعهدنامه و وکالتنامه(هرصفحه)

1300

3

ترجمه ولایت نامه و قیم نامه(هر صفحه)

1300

4

ترجمه احکام کارگزینی(هرصفحه)

1300

5

ترجمه احکام صادره از سازمان تربیت بدنی(هر صفحه)

1300

6

ترجمه گواهی پزشکی که قبلاً به تأیید نظام پزشکی رسیده باشد(هرصفحه)

1300

7

ترجمه اجاره نامه که قبلاً به تایید ثبت اسناد رسیده باشد(هر صفحه)

1300

8

ترجمه ترازنامه شرکتها(هر صفحه)

6500

9

ترجمه اساسنامه شرکتها(هر صفحه)

6500

10

ترجمه کارت بازرگانی(هر صفحه)

4000

11

ترجمه روزنامه رسمی(هر صفحه)

6500

12

ترجمه گواهیهای صادره از اتاق بازرگانی مبنی برمبدأ یا مقصد کالا(هرصفحه)

2500

13

رونوشت موارد مندرج در بند 12(هر صفحه)

600

14

ترجمه صورتحساب فروش کالا(هر صفحه)

2500

15

رونوشت مورد مندرج در بند 14(هر صفحه)

600

16

ترجمه تصدیق معرفی نامه شرکتها(هر صفحه)

5000

17

ترجمه مدارک مربوط به پرداخت مالیات و عوارض(هر صفحه)

1300

18

ترجمه چک و سفته و غیره هر برگ

1300

19

ترجمه ثبت علایم تجاری و اختراعات هر برگ

6500

20

ترجمه سند مالکیت هر برگ

6500

21

ترجمه سند ازدواج و طلاق هر برگ

1300

22

ترجمه شناسنامه و گواهی ولادت هر برگ

600

23

ترجمه برگ پایان خدمت و معافیتها هر برگ

1250

24

ترجمه گواهینامه رانندگی هر برگ

1200

25

ترجمه گواهی کار که به تأیید مرجع ذیصلاح رسیده باشد(هرصفحه)

1300

26

کپی برابر اصل کردن هر برگ

1300

27

تایید گواهی های خارجی ولادت ،ازدواج ، طلاق و فوت اتباع ایرانی پس از هماهنگی با نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

000 /20

28

ترجمه مدرک تحصیلی

1200

29

ترجمه گواهی فوت و خلاصه رونوشت فوت

1200

30

تایید مهر و امضاء نمایندگیهای خارجی مقیم ایران

120000

جدول شماره 3»
(مخصوص اداره تابعیت و امور پناهندگان) نرخ تعرفه در مورد تابعیت اشخاص


ردیف

شرح

تعرفه سال 1386

نرخ تعرفه ( ریال)

1

اظهارنامه بقا بر تابعیت پدر

000 /20

2

سند بقا بر تابعیت پدر

000 /50

3

اظهاریه تحصیل تابعیت

000 /25

4

سند تابعیت

000 /200

5

اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

000 /20

6

موافقتنامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

000 /50

7

درخواست نامه رجوع به تابعیت اصلی ( بانوان )

000 /10

8

موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی ( بانوان )

000 /25

9

درخواست نامه بازگشت به تابعیت اصلی ایران ( بانوان )

000 /10

10

موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی ایران ( بانوان )

000 /10

11

درخواست نامه اختیار تابعیت زوج

000 /20

12

موافقتنامه اختیار تابعیت زوج

000 /50

13

تقاضانامه خروج از تابعیت

000 /50

14

سند خروج از تابعیت

000 /500

15

درخواستهای برگشت به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

000 /25

16

سند برگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

000 /50

17

سند شناسایی تابعیت خارجی

000 /500

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.