چ. فروردین 9ام, 1402

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 571 دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری و دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرم ارتشا

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 571 ()- 1/11/1370صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری و دادگاه‌های انقلاب اسلامیدر رسیدگی به

دسته‌ها