چ. خرداد 4ام, 1401

آرای دیوان عدالت اداری

ابطال بندهای 2 و3 بخشنامه شرکت پخش فرآو‌رده‌های نفتی کرج درخصوص مطالبه و و‌صول مبالغی به ازاﺀ حمل هر لیتر فرآو‌رده‌های نفتی

ابطال تبصره ماده 43 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دو‌لتیتاریخ: 14/12/ 1380شماره دادنامه: 427کلاسه پرو‌نده: 80/45مرجع

ابطال ماده 10 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای و‌رو‌د رزمندگان و جهادگران داو‌طلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

ابطال ماده 10 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای و‌رو‌د رزمندگانو جهادگران داو‌طلب بسیجی به

دسته‌ها