حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 21 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17806 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

1 سال قبل

آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (124) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/ 10/ 1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ج) ماده (124) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح ذیل تصویب نمود: […]

1 سال قبل

آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 20 / 1 / 1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – آیین نامه […]

1 سال قبل

آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 9 /4 /1395 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران و به استناد ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1393 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب […]

1 سال قبل

الحاق جزء (13) به بند (الف) ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص الحاق جزء (13) به بند (الف) ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصاتمصوب 1397,10,05 هیئت وزیران در جلسه 5 /10 /1397 به پیشنهاد شماره 145025 مورخ 24 /7 /1397 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون […]

1 سال قبل

تصویب نامه در مورد الحاق یک بند به ماده (5) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

تصویب نامه در مورد الحاق یک بند به ماده (5) اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونمصوب 1391,05,22 هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ /۵ /۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۶۹۰۹۴ مورخ ۳ /۵ /۱۳۹۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۱) بند “و” ماده (۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل […]

2 سال قبل

رأی شماره‌ های 244 ـ 243 ـ 242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و 7 آئین‌ نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل‌ اختلاف و هیأتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شماره هـ/958/94 1396/4/10 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 244 ـ 243 ـ 242 مورخ 1396/3/23 با موضوع: «ابطال مواد 6 و 7 آئین‌نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل‌اختلاف و هیأتهای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه […]

2 سال قبل

رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 ـ 25 /11/ 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شماره۷۹۴/۹۴ ۱۳۹۶/۵/۳۱ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی […]

2 سال قبل

رأی شماره 562 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شماره هـ/1188/94 1396/7/1 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 562 مورخ 1396/6/14 با موضوع: «ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.» جهت درج در روزنامه رسمی به […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد کار عمومی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

این قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوری اسلامی ایران بین کارفرما /نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می شود. 1) مشخصات طرفین: کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقای/خانم/شرکت …………… فرزند ……………………………………………. شماره شناسنامه/شماره ثبت: …………… به نشانی: ……………………………………………………. و کارگر آقای/خانم ………………………. فرزند …………………………….. متولد …………………….. شماره شناسنامه ………………………….. شماره ملی ……………. میزان تحصیلات …………………….. […]