حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 21 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17806 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » متون قانون تجارت

8 سال قبل

ماده 590 قانون تجارت

‌ماده 590 – اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

8 سال قبل

ماده 589 قانون تجارت

ماده 589 – تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامهصلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.

8 سال قبل

ماده 588 قانون تجارت

‌ماده 588 – شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برایافراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ممکن است دارای آن باشدمانند حقوق و وظایف ابوت – نبوت و امثال ذالک.

8 سال قبل

ماده 587 قانون تجارت

‌ماده 587 – مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبتدارای شخصیت حقوقی می‌شوند.

8 سال قبل

ماده 586 قانون تجارت

‌ماده 586 – مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یانامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.

8 سال قبل

ماده 585 قانون تجارت

‌ماده 585 – شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.‌حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و بهعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک است.

8 سال قبل

ماده 584 قانون تجارت

‌ماده 584 – تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند ازتاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدامی‌کنند.

8 سال قبل

ماده 583 قانون تجارت

‌ماده 583 – کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

8 سال قبل

ماده 582 قانون تجارت

‌ماده 582 – وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصولمحاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین‌خواهد کرد.

8 سال قبل

ماده 581 قاانون تجارت

‌ماده 581 – در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عملنیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ‌خواهد داشت.