حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 21 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17806 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » متون قانون تجارت

8 سال قبل

ماده 5 قانون تجارت

ماده 5 – کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط بهامور تجارتی نیست.‌

8 سال قبل

ماده 4 قانون تجارت

‌ماده 4 – معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

8 سال قبل

ماده 3 قانون تجارت

‌ماده 3 – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوبمی‌شود:1) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.3) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خودمی‌نماید.

8 سال قبل

ماده 2 قانون تجارت

‌ماده 2 – معاملات تجارتی از قرار ذیل است:1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و […]

8 سال قبل

ماده 1 قانون تجارت

‌ماده 1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.