حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 21 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17806 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » متن قانون مدني

8 سال قبل

ماده 1316 قانون مدنی

ماد ه1316:شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

8 سال قبل

ماده 1315 قانون مدنی

ماده 1315:شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

8 سال قبل

ماده 1314 قانون مدنی

ماده 1314:شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیدهاند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

8 سال قبل

ماده 1313 قانون مدنی (مکرر)

ماده 1313:و تبصره آن حذف گردید

8 سال قبل

ماده 1313 قانون مدنی

ماده 1313:در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره 1 :عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصره 2 :شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند […]

8 سال قبل

ماده 1312 قانون مدنی

ماده 1312:احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود: 1- در مواردی که اقامهی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،2- در مواردی که به واسطهی حادثهای، گرفتن سند […]

8 سال قبل

ماده 1311 قانون مدنی

ماده 1311:حذف شده است.

8 سال قبل

ماده 1310 قانون مدنی

ماده 1310:حذف شده است.

8 سال قبل

ماده 1309 قانون مدنی

ماده 1309:در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد

8 سال قبل

ماده 1308 قانون مدنی

ماده 1308:حذف شده است.